Już 12 lat kultywują tradycję

Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji z Rudołowic obchodzi w tym roku 12 lat swojej działalności. – Bardzo się cieszę, że taka organizacja funkcjonuje na terenie naszej gminy. Pielęgnowanie tradycji przodków i poczucie przynależności do Małej Ojczyzny jest niezwykle ważne. Dlatego zawsze chętnie wspieram tego typu inicjatywy – podkreśla Tomasz Kotliński, wójt Gminy Roźwienica.

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dokładnie 29 lipca 2011 roku. – Jest organizacją kulturalną, której celem jest kultywowanie historii, tradycji i kultury naszej miejscowości. Naszą misją, oprócz ochrony dziedzictwa kulturowego, jest także aktywne uczestnictwo na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – mówi Mariusz Baran, aktualny prezes rudołowickiej organizacji.

Szeroka działalność

Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania, prowadzą działalność wydawniczą i promocyjną swojej Małej Ojczyzny. Stowarzyszenie wspólnie z Szkołą Podstawową im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego w Rudołowicach prowadzi Izbę Pamięci, gdzie wśród licznych eksponatów można zobaczyć między innymi zbiory etnograficzne i archeologiczne, wyroby rzemiosła ludowego, obrazy, mundury żołnierzy walczących w szeregach polskiej armii, przedmioty codziennego użytku, stare fotografie i dokumenty. – To miejsce tajemnicze, kryjące w swym wnętrzu wiele zagadek związanych z wydarzeniami, które przetaczały się przez nasz region oraz historiami ludzi, którzy związali swój los z naszą małą ojczyzną. W Izbie Pamięci przeprowadzane są „żywe” lekcje historii dla uczniów młodszych klas, poznają tu oni historię i zwyczaje związane z naszym regionem. Wszystkie te przedmioty ukazują nam nasze korzenie i uczą szacunku do dorobku pokoleń – opowiada M. Baran. Wspólnie z Grupą Wteranów Turysyki Górskiej z Jarosławia od początku swego istnienia Stowarzyszenie jest współorganizatorem spotkania kolędniczego „Światełko Betlejemskie”, które cyklicznie gromadzi licznych kolędników przybywających z różnych regionów naszego kraju. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie aktywnie stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej. Od 2013 roku jest organizatorem corocznej „Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza”. Przez ponad dekadę efektem zbiórek jest odnowienie ponad 15 zabytkowych nagrobków i uratowanie bezcennych obiektów architektury przed zniszczeniem. Stowarzyszenie gromadzi także wideotekę z nagranymi najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi i obchodami patriotycznymi na terenie Rudołowic. Dokumentuje swoją działalność w Kronice. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się również do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. – Byliśmy gospodarzem programów TVP „Dzień dobry Polsko”, Polsat News, TVP Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio FARA. Prowadzimy również profil na FB oraz stronę internetową – podkreśla prezes Baran.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic: Mariusz Baran – prezes zarządu, Tomasz Stec – v-ce prezes zarządu, Daniel Perenc – sekretarz zarządu, Leszek Podpinka – skarbnik zarządu, Maria Gilarska – członek zarządu, Tomasz Kud – członek zarządu. Komisja Rewizyjna: Augustyn Łanda, Edward Dejniak, Katarzyna Chmura.

as