Jadwiga z Dzieduszyckich Czartoryska wraz z synem o. Michałem Czartoryskim przed pałacem w Pełkiniach./dominikanie.info.pl

Jadwiga z Dzieduszyckich Czartoryska

W marcu Muzeum Dzieduczyckich w Zarzeczu wspomina Jadwigę z Dzieduszyckich Czartoryską, urodzoną 2 marca 1867 roku we Lwowie.

 

Jadwiga była najmłodszą córką hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego i Alfonsyny z Miaczyńskich. W wieku 21 lat wyszła za mąż za Witolda Czartoryskiego, z którym miała 12 dzieci. Ich siedzibą stał się pałac w Pełkiniach k. Jarosławia.

Jadwiga Czartoryska, wychowana w atmosferze lwowskiej inteligencji, nasyconej patriotyzmem i religijnością, przeniosła te wartości do swojego domu. Czartoryscy prowadzili życie skromne i głęboko religijne. Z jej inicjatywy powstała w pałacu kaplica, otwarta nie tylko dla rodziny, lecz także dla miejscowej społeczności.

Kilkoro dzieci Czartoryskich wstąpiło do zakonu poświęcając swoje życie służbie Bogu. Wśród nich był Jan Franciszek, znany jako o. Michał Czartoryski, który związał się z zakonem dominikanów. W 1944 r. poniósł męczeńską śmierć w Powstaniu Warszawskim. Został ogłoszony błogosławionym w 1999 roku. Jest również od 2005 r. patronem miasta Jarosławia.

Jadwiga Czartoryska zmarła 12 lipca 1941 roku w Pełkiniach. Jej ostatnie słowa brzmiały: „Jak cudowne jest to świętych obcowanie”. Została pochowana w krypcie rodowej Dzieduszyckich w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu.

 

Źródło: Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu