Kontynuacja rozpoczętych działań

We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Przeworsk nowej kadencji. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko samorządowcy, ale również dyrektorzy szkół, sołtysi, kierownicy oraz pracownicy Urzędu Gminy.

 

Sesję poprzedziła Msza Święta w intencji Gminy Przeworsk, którą odprawił O. Erwin Ceklarz – proboszcz parafii pw. św. Barbary i gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku. Głównym punktem sesji było uroczyste złożenie ślubowania przez radnych. Następnie został wybrany przewodniczący Rady Gminy Przeworsk, którym został Leszek Lasek oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy, którym została Danuta Sobala.

W skład nowej Rady Gminy Przeworsk weszli: Genowefa Bucia, Tomasz Jędrzejec, Stanisław Jucha, Zbigniew Kiszka, Michał Kotliński, Leszek Lasek, Mirosław Maciołek, Maria Marchwiany, Grzegorz Pieniążek, Wiesław Pieniążek, Rafał Sikora, Kazimierz Siuśta, Danuta Sobala, Robert Superson i Antoni Żyła.

Jednym z kluczowych momentów podczas pierwszej sesji było również ślubowanie wójta Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. W swoim przemówieniu Wójt podziękował mieszkańcom za zaufanie, jakim obdarzyli go ponownie, wybierając na kolejną kadencję. Obiecał kontynuację rozpoczętych działań na rzecz rozwoju gminy, realizację programu wyborczego oraz podkreślił wagę współpracy pomiędzy gminą, a powiatem i województwem.

 

DP/UG Przeworsk