Zainaugurowali obrady

We wtorek, 7. maja, odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze nowej kadencji.

 

Podczas inauguracyjnej sesji radni Rady Miejskiej otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego i złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie Rada Miejska wybrała przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Przewodniczącym został Łukasz Skóra, a wiceprzewodniczącymi Marian Dusza oraz Jacek Kapelan. Ponownie wybrany burmistrz Andrzej Żygadło złożył uroczyste ślubowanie w obecności radnych oraz przybyłych gości na czele z posłem na Sejm RP Bartoszem Romowiczem, radnym Sejmiku Województwa Podarpackiego Wiktorem Kobą oraz radnym Powiatu Przeworskiego Jerzym Solarzem.

Radnymi Rady Miejskiej w Kańczudze IX kadencji na lata 2024-2029 zostali: Andrzej Chmiel, Janusz Czepiel, Marian Dusza, Sławomir Dziuk, Mirosław Hajnosz, Jacek Kapelan, Zygmunt Koba, Andrzej Kubicki, Bogdan Mazur, Anna Siewierska, Łukasz Skóra, Sławomir Szczygieł, Edyta Szewczyk, Grażyna Ulman oraz Marcin Zygmunt.

 

DP/UMiG Kańczuga