Nowy wójt złożył ślubowanie

W ubiegłym tygodniu odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Gać kadencji 2024-2029. Ślubowanie złożył nowy wójt Łukasz Pieniążek.

 

Pierwsza sesja odbyła się we wtorek, 7 maja. Inaugurację uświetnili: radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wiktor Koba, członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Tomasz Huc, burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z gminą Gać, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańcy.

W trakcie inauguracji Radni Gminy Gać otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego i złożyli ślubowanie. Podczas obrad w tajnym głosowaniu na przewodniczącego Rady Gminy Gać wybrany został Bartosz Kaszuba, a funkcję wiceprzewodniczących obejmą Tomasz Kuźniar i Zofia Kuźniar.

Szczególnie ważnym momentem było złożenie przez nowego wójta Gminy Gać Łukasza Pieniążka uroczystego ślubowania. Podczas pierwszego przemówienia Wójt podziękował mieszkańcom za zaufanie oraz zapewnił o współpracy z wszystkimi sołectwami i organizacjami z terenu gminy.

 

DP/UG Gać