Rozwój i inwestycje z myślą o mieszkańcach!

Dobiega końca VIII kadencja samorządu Gminy Tryńcza, która nakierowana była na realizację inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Lata 2019-2024 były rekordowe pod względem ilości inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie gminy. W ciągu 5 ostatnich lat na infrastrukturę drogową, techniczną oraz komunalną gmina wydała ponad 80 mln zł.

 

Wykorzystanie środków zewnętrznych

W przeciągu ostatniej kadencji dużo inwestycji udało się zrealizować dzięki pozyskanym dofinansowaniom. Od 2019 roku zrealizowano 90 projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych o łącznej wartości ponad 70 mln złotych! W tym 60 mln zł wyniosła wartość środków na realizację projektów inwestycyjnych.

 

Najważniejsze zrealizowane inwestycje

Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji można zaliczyć budowę nowego mostu na Wisłoku w Gniewczynie Łańcuckiej, którego realizacja wyniosła ponad 10 mln zł. W 2021 roku zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Tryńczy, której całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 6 mln zł. Trwa także rozbudowa Szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej o nowe skrzydło. Wartość I etapu inwestycji, który obejmował budowę nowego skrzydła do stanu surowego zamkniętego wraz z elewacją zewnętrzną wyniosła 2 mln zł. Celem wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w 2022 roku rozpoczęła się budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Tryńczy. Otwarcie placówki planowane jest na czerwiec br. Centrum będzie świadczyć dzienną opiekę dla 18 osób z niepełnosprawnościami, a także pobyt całodobowy dla 2 osób.

 

Inwestycje w OZE

W mijającej kadencji zrealizowane zostały dwa duże projekty związane z montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach użyteczności publicznej, jak również w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. W latach 2019-2021 na terenie gminy realizowano projekt parasolowy „Czysta Energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” w ramach którego u mieszkańców gminy zamontowano 329 instalacji kolektorów słonecznych, 209 instalacji fotowoltaicznych, 53 instalacje pomp ciepła i 11 kotłów na biomasę. Całkowita wartość realizacji projektu wyniosła 12,4mln zł. W 2019 roku na 10 budynkach użyteczności publicznej zainstalowano panele fotowoltaiczne. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 700 tys. zł. W ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przy Urzędzie Gminy w Tryńczy powstała stacja ładowania pojazdów elektrycznych zasilana energią słoneczną oraz dwie inteligentne wiaty przystankowe w Tryńczy i Gniewczynie Łańcuckiej także wykorzystujące OZE.

 

Oświetlenie uliczne

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w gminie stale rozbudowywane jest oświetlenie uliczne. Od 2019 roku na terenie gminy powstało ponad 440 nowych punktów świetlnych, których budowa to koszt ponad 1,8 mln zł. Gmina realizuje też projekt polegający na wymianie lamp sodowych na nowe lampy ledowe. Wymienione będzie ponad tysiąc lamp. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 1,9 mln zł, a całkowita wartość inwestycji wyniesie 2,4 mln zł.

 

Rozwój sportu i rekreacji

Na przestrzeni ostatnich lat znacząco rozwinął się stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostępnej na terenie gminy. W ubiegłym roku oddano do użytku Nowoczesny Kompleks Sportowy w Tryńczy wraz z zapleczem technicznym, przy którym powstał skate park i ścianki wspinaczkowe. Realizacja inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł. Dobiega też końca realizacja projektu pn. „Remont przyszkolnych obiektów sportowych” w ramach, którego remontowane są kompleksy sportowe „Orlik” 2012 w Tryńczy, Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej. Zadanie obejmuje także remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorzycach oraz boiska wielofunkcyjnego w Jagielle. Wartość inwestycji to prawie 3 mln zł. W 2020 roku w Głogowcu powstała strzelnica sportowa, której budowa wyniosła 2 mln zł. Jest to pierwszy tego typu obiekt w regionie.

Rozpoczęły się także prace związane z zagospodarowaniem zbiornika wodnego po byłej żwirowni w Gniewczynie na cele rekreacyjne. Powstały kompleks rekreacyjno-sportowy znacząco wpłynie na rozwój turystyki w gminie. Inwestycja ze względu na duży zakres realizowana będzie etapowo. Wartość I etapu inwestycji wyniesie ponad 10 mln zł.

 

W trosce o mieszkańców

Gmina jako jedna z 30 gmin w Polsce uczestniczyła w pilotażowym projekcie polegającym na utworzeniu Centrum Usług Społecznych, które zastąpiło dotychczasowy GOPS. Funkcjonowanie jednostki można uznać za duży sukces, ponieważ realizuje ona zadania w znacznie szerszym zakresie, niż typowe ośrodki pomocy społecznej.

 

Dla najmłodszych

Wiele podejmowanych działań nakierowanych było na najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców naszej gminy. W ramach dofinansowania od grudnia 2018 roku na terenie gminy funkcjonuje Żłobek „Tęczowa Kraina” w Tryńczy. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, gmina pozyskała środki na utworzenie kolejnej tego typu placówki w Gniewczynie Łańcuckiej, która powstanie w 2025 r. i będzie mieściła się w rozbudowywanej części szkoły.

 

Opieka senioralna

Mijająca kadencja to także czas, w którym gmina bardzo duży nacisk kładła na rozwój polityki senioralnej. Seniorzy mogą miło spędzać czas w powstałych dziennych domach opieki i klubach seniora w Jagielle, Wólce Małkowej, Tryńczy oraz Gniewczynie Łańcuckiej. Osoby starsze mogą też korzystać z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, dostępna jest także opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Inwestycje dla kultury

W gminie organizowane jest wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. W tym celu korzystając ze środków zewnętrznych Gminne Centrum Kultury wzbogaciło się o nowoczesne wyposażenie koncertowe, m.in. scenę, mobilne trybuny, a także drobne wyposażenie wykorzystywane do organizacji wydarzeń plenerowych. Koszt zakupionego wyposażenia do ponad 800 tys. zł.

 

Kolejne inwestycje

2024 rok to również czas, w którym realizowane będzie dużo przedsięwzięć. Gmina rozpocznie realizację dwóch dużych inwestycji na które pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Będzie to Budowa Obiektu kulturalno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej (wartość inwestycji wyniesie 4,8 mln zł) oraz budowa dwóch wodnych placów zabaw w miejscowości Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka (wartość inwestycji 1,8 mln zł).

 

Realizacja wszystkich podejmowanych przedsięwzięć i realizowanych inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie dobra współpraca, zarówno samego samorządu Gminy Tryńcza, jak również z innymi instytucjami.

 

AS