Boom inwestycyjny

Obecny czas sprzyja różnym podsumowaniom i ocenom tego, co w mijającym czasie udało się zrealizować i osiągnąć. Analizujemy dokonania, obserwując znaczący postęp i rozwój, jaki zaznaczył się na przestrzeni ostatnich lat w naszej gminie.

 

– Inwestycje to fundament na którym oparliśmy rozwój naszej pracy. Zintensyfikowane prace pozwoliły na pozyskanie aż 82,6 mln zł z funduszy zewnętrznych, które w połączeniu ze środkami z budżetu gminy, w ciągu 5 lat pozwoliły na realizację inwestycji za łączną kwotę blisko 130 mln zł. To niebywały sukces biorąc pod uwagę specyfikę naszej gminy. Tym bardziej cieszy fakt, że wiele inwestycji udało się zrealizować we współpracy z innymi podmiotami – mówi Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno.

 

Infrastruktura na wysokim poziomie

Zacznijmy od największej w ostatnim czasie inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Ponad 16 mln złotych – tyle wydaliśmy na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym 8 mln zł pozyskaliśmy ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Największa wśród inwestycji sportowych to zrealizowana budowa sali gimnastycznej w Korczowej. W ramach tej inwestycji powstało również 7 wielofunkcyjnych boisk typu „Orlik” o nawierzchni poliuretanowej, 3 boiska trawiaste, 2 altany ogrodowe oraz 2 place zabaw. Nowoczesna świetlica wiejska w Sośnicy, Wiejski Dom Kultury w Duńkowicach wraz z atrakcyjnym terenem rekreacyjnym, otwarte strefy aktywności czy wybudowane Centrum Rekreacyjno – Edukacyjne w Ostrowie nie tylko zachęcają do aktywności fizycznej, lecz także stanowią miejsce spotkań społeczności. Inwestycje te, zrealizowane z myślą o zdrowiu i wspólnym spędzaniu czasu, zasługują na szczególne wyróżnienie.

Drogi stanowią kręgosłup komunikacyjny gminy, dlatego też znaczące inwestycje zostały poczynione w ich rozbudowę i modernizację. Nowoczesne oświetlenie uliczne wprowadzone na obszarze gminy nie tylko poprawiło bezpieczeństwo, ale dodatkowo podniosło atrakcyjność przestrzeni publicznej. Dzięki zdobytym dofinansowaniom z różnych programów zewnętrznych zrealizowano inwestycje drogowe o łącznej wartości blisko 23 mln zł, co przekłada się na ok. 48 km wyremontowanych dróg gminnych i ponad 400 nowo wybudowanych nowoczesnych, ledowych i energooszczędnych lamp. Ponadto na terenie całej gminy zmodernizowano 1232 szt. istniejącego oświetlenia. Cieszy fakt, że inwestycje drogowe nie ominęły żadnej z miejscowości naszej gminy.

Ale to nie wszystko. Do wielomilionowych inwestycji na terenie gminy Radymno dołączyć należy również zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Działania te wpisują się w strategię poprawy standardów życia mieszkańców, tworząc jednocześnie warunki dla zrównoważonego rozwoju. Nowoczesna infrastruktura techniczna wprowadza gminę na nowy poziom funkcjonalności i efektywności. Gmina, za pośrednictwem swojej spółki – Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno wybudowała kanalizację w miejscowościach: Skołoszów, Korczowa, Michałówka, Grabowiec, Nienowice i Chotyniec. Udało się również sfinalizować największą inwestycję w ostatnich latach w gminie Radymno – przebudowę oczyszczalni ścieków w Świętem za kwotę ponad 17 mln zł. Warto wspomnieć, że obecnie trwa budowa kanalizacji w m. Zabłotce i Zamojsce i na kanalizację czekają również mieszkańcy Duńkowic, Piasków, Łazów, część Młynów oraz Budzynia.

Oprócz ww. inwestycji dokonano wiele innych drobniejszych prac w infrastrukturze gminnej, które na co dzień służą naszym mieszkańcom. Gmina Radymno stawia na edukację, ochronę środowiska, odnawialne źródła energii i zrównoważony rozwój.

Plany na przyszłość

Mamy nadzieje, że kolejne lata będą równie pomyślne pod względem inwestycyjnym dla Gminy Radymno. Działania samorządu są wielokierunkowe, mają na celu nie tylko liczne inwestycje, ale również dbałość o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, społecznych i kulturalnych życia codziennego mieszkańców.

W Gminie Radymno nigdy nie brakuje atrakcji. Od festiwali kulturalnych, po imprezy sportowe i pikniki rodzinne. Gmina aktywnie wspiera różnorodne inicjatywy społeczne, co sprawia, że społeczność rozwija się na wielu płaszczyznach. Dożynki gminne, Dni Dziecka, turnieje tańca oraz wydarzenia edukacyjne to tylko część bogatego kalendarza kulturalno-społecznego.

Zaprezentowane podsumowanie to nie tylko spojrzenie w przeszłość, ale również ukierunkowanie wzroku w przyszłość z determinacją. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale z tak zaangażowaną społecznością, przyszłość wydaje się równie obiecująca, jak dotychczas. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odkrywania uroków naszej gminy i korzystania z naszych nowoczesnych obiektów.

AS