Jubileusz OSP w Rudołowicach

W niedzielę, 14 sierpnia świętowano 130-lecie powstanie jednostki OSP w Rułowicach, nadanie sztandaru oraz odznaczenie Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i nadanie odznaczeń i wyróżnień strażakom. Ufundowany przez mieszkańców sztandar został poświęcony przez metropolitę przemyskiego abp Adama Szala.

 

Przekazanie sztandaru oraz nadanie odznaczeń odbyło się podczas uroczystego apelu na placu przy WDK w Rudołowicach. Dowódcą uroczystości był druh Dariusz Olejarski, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Roźwienicy, a całą uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Pruchnika pod batutą Huberta Hadro.

– Tym nowym sztandarem, chciałbym oddać hołd poprzednim pokoleniom naszych strażaków. To oni w czasie różnych burz dziejowych na przestrzeni historii, nie tylko walczyli z ogniem, ale dzielnie stawali w obronie ojczyzny. Jestem przekonany, że także dumni byliby z tak pięknego sztandaru, który będzie od dziś widocznym znakiem naszej ofiarności i gotowości do niesienia pomocy w potrzebie – podkreślał Wiesław Zagrobelny, prezes OSP Rudołowice.

Wręczenie sztandaru jednostce poprzedziło uroczyste wbicie kilkudziesięciu pamiątkowych gwoździ.

Przekazanie sztandaru odbyło się podobnie jak miesiąc wcześniej w Więckowicach. Ufundowany przez mieszkańców wsi Rudołowice sztandar Anna Korneluk, Renata Grzeszczak i Czesław Kurpiel wręczyli w imieniu komitetu Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhowi Witoldowi Kazienko. Następnie sztandar został przekazany prezesowi OSP w Rudołowicach. Nowy sztandar został uhonorowany Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość była także okazją do wyróżnień druhów z Rudołowic. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Bogdan Wasylik, Tomasz Gołąb i Mateusz Stec

Odznaki ,, za wysługę lat” Stanisław Drzymała – 45 lat, Jan Huk – 45 lat. Wiesław Wasylik – 30 lat. Wiesław Zagrobelny – 25 lat i Maciej Huk – 20 lat. Uroczystość uświetnił występ zespołów Familia i Biedronki, a wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminnych, reprezentanci jednostek OSP i dowództwa PSP oraz parlamentu i lokalna społecznośc.

erka