Inwestycje nad Zekiem, plac zabaw, a może łąki kwietne? Co wybiorą mieszkańcy?

Są wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Radymnie. Mieszkańcy zaproponowali sześć inwestycji, z których jedna uzyskała opinię negatywną.

 

Jedną z propozycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach przyszłorocznego BO jest modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na Osiedlu Władysława Jagiełły w Radymnie. W ramach projektu ma zostać wymieniona „platforma wielofunkcyjna ze zjeżdżalnią i pomostem”. Zamontowane ma zostać także nowe urządzenie – trampolina. Projekt obejmuje również doposażenie placu w nowe elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Dodatkowo dla poprawy bezpieczeństwa zaproponowano również montaż dwóch kamer z włączeniem do istniejącej sieci monitoringu Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie.

Druga z propozycji dotyczy budowy sceny z zadaszeniem, która miałaby stanąć na terenie Zeku. Scena byłaby wykorzystywana przy wszelkiego rodzaju imprezach muzycznych, takich jak potańcówki, zabawy czy koncerty.

Trzecim projektem, który podobnie jak dwa poprzednie opiewa na kwotę 100 tys. zł, jest stworzenie łąk kwietnych w różnych punktach miasta (ok. 4 ha powierzchni). Zaproponowane rozwiązanie byłoby alternatywą dla trawników. Z racji tego, że nie wymagają koszenia, pozwoliłoby to na osiągniecie oszczędności na utrzymaniu zieleni miejskiej.

Zadaniem, które wyceniono na 99 tys. zł, jest pomysł utworzenia mobilnego bezobsługowego parku linowego – toru przeszkód. Z toru mogłyby korzystać dzieci od 3 roku życia. Jednocześnie nawet 30 osób. Mobilność miałaby pozwolić na przemieszczenie placu pomiędzy zalewem ZEK a kompleksem szkolnym.

Najmniej kosztownym projektem, opiewającym na kwotę 35 tys. zł okazał się pomysł zamontowania drewniano-stalowych leżaków nad zalewem ZEK.

 

Jeden negatywny

Wśród zgłoszonych propozycji był także plac rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców, w szczególności dla młodzieży z terenu osiedla, jak i miasta oraz osób starszych. Projekt za 80 tys. zł został odrzucony ze względów formalnych.

– W związku z §2 pkt 3 Załącznikiem nr 1 do Uchwały LIX/381/2023 Rady Miasta Radymna z dnia 30 maja 2023 r. nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod budowę infrastruktury technicznej – tłumaczy Urząd Miasta Radymna.

Zgodnie z Zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2024, w przypadku odrzucenia projektu w   wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Głosowanie rozpocznie się 25 września i potrwa do 6 października. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się dwa tygodnie później.

EK