Gmina Wiązownica nie zwalnia tempa

Choć wójt Krzysztof Strent ma za sobą tylko połowę kadencji, udało mu się zrealizować wiele istotnych inwestycji, które wpływają na komfort życia mieszkańców Gminy Wiązownica. Rozbudowa kanalizacji, modernizacja dróg, rozwój infrastruktury sportowej, a także poprawa bezpieczeństwa – to zaledwie kilka przedsięwzięć, które wpłynęłyna poprawę warunków życia. W ciągu ostatnich dwóch lat, Gmina Wiązownica przeszła znaczącą przemianę, stając się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i odpoczynku.

 

W grudniu 2023 roku minęły dwa lata od objęcia przez Pana stanowiska Wójta Gminy Wiązownica. Jak zmieniła się Gmina przez ten czas?

Krzysztof Strent: Z jednej strony to były tylko dwa lata kadencji, bo rzeczywiście ten czas upłynął bardzo szybko. Z drugiej zaś strony to aż dwa lata, w czasie których udało się zrealizować w Gminie wiele przedsięwzięć. O skali inwestycji może świadczyć wysokość środków w budżecie – w 2022 roku dochody wyniosłyponad 73 mln zł, z kolei w ubiegłym roku było to już po stronie dochodowej ponad 102 mln zł.Dla porównania w latach poprzednich budżet Gminy sięgał zaledwie63 mln zł w 2021 roku i 56 mln zł w 2020 r. Dwa ostatnie lata pokazały, że Gmina Wiązownica prężnie się rozwija i nie zwalniamy tempa. Ale nie sposób wyliczyć wszystkich zrealizowanych inwestycji, ale te najbardziej znaczące dla mieszkańców to z pewnością poprawa infrastruktury drogowej orazrozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej.

 

Kanalizacja to rzeczywiście był najsłabszy punkt w Gminie.

K.S.: Obejmując stanowisko wójta wiedziałem, że będzie to największe wyzwanie tej kadencji. Na koniec 2021 roku skanalizowanych było jedynie 5 miejscowości w naszej Gminie. Przez dwa lata ciężkiej pracy całego Urzędu w pozyskanie zewnętrznych funduszy udało nam się znacznie ten stan poprawić i skanalizowaliśmy Radawę, Cetulę oraz częściowo Ryszkowę Wolę. Trzeci etap kanalizowania tej miejscowości będzie realizowany w tym roku. Równie ważna była przebudowa istniejącego awaryjnego systemu kanalizacji podciśnieniowej na ul. Św. Jana w Wiązownicy. Zainwestowaliśmy w bardziej efektywny system, oparty na kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z zastosowaniem nowych przepompowni.W przygotowaniu są z kolei projekty budowy kanalizacji dla miejscowości Manasterz i Mołodycz.

 

Uznaje Pan to za największy sukces swojej kadencji?

 K.S.: Sukcesem dla mnie jest każda zrealizowana inwestycja – od poprawy nawierzchni na drogach, przez budowę hali gimnastycznej w Ryszkowej Woli, aż po ponowne otwarcie kąpieliska w Radawie. Wszystkie te działania sprawiają, że mieszkańcom żyje się w naszej Gminie lepiej.

 

Otrzymuje Pan takie sygnały od mieszkańców?

K.S.: Kontakt z mieszkańcami to bardzo ważny aspekt mojej pracy. Z przyjemnością spotykam się z nimi podczas licznych wydarzeń w Gminie. Miesiąc temu miałem okazję uczestniczyć w Dniach Babci i Dziadka, organizowanych przez szkoły podstawowe. Wcześniej wspólnie świętowaliśmy Sylwestra pod Gwiazdami w Radawie i przygotowywaliśmy się do Świąt podczas III Jarmarku Bożonarodzeniowego.Regularnie spotykam się także z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich, a ze strażakami OSP podczas zebrań sprawozdawczych. To idealna okazja do rozmowy, wymiany poglądów, wysłuchania potrzeb. Mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakich zmian potrzebuje Gmina. Moim zadaniem jest ich wysłuchać, a zgłoszone potrzeby przekuć w działanie.

 

Na jakie aspekty mieszkańcy zwracają uwagę podczas takich spotkań?

K.S.: Na wiele, bo wciąż jest bardzo dużo potrzeb. Najczęściej pojawiają się poprawa nawierzchni drogowej, montaż oświetlenia, infrastruktura sportowa. Drogi są szczególnie ważnym elementem zarówno podczas codziennego dojazdu do pracy czy szkoły, ale to także istotne dla rozwoju lokalnej gospodarki, dlatego inwestycje w ich modernizację i utrzymanie są priorytetem.Dla mnie bardzo kluczowe jestteż bezpieczeństwo. W Gminie Wiązownica tę wartość stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego postaraliśmy się także o środki dla naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Tylko w ubiegłym roku strażacy z OSP otrzymali trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, quada, nowe ubrania specjalne oraz wyposażenie. To kolejny element, któryjest istotnymczynnikiem rozwoju Gminy. Dialog z mieszkańcami to okazja do dzielenia się pomysłami dotyczącymi kierunków rozwoju naszej gminy. Dlatego chętnie wysłuchuję ich opinii i wspólnie z pracownikami Urzędu staramy się wdrażać te propozycje, szukać kolejnych środków na realizację projektów.

 

Wszystkie te działania to duży skok dla Gminy, szczególnie patrząc w perspektywie zaledwie dwuletniej kadencji. Jak udało się Gminie pozyskać środki na tak wiele przedsięwzięć?

K.S.: Korzystamy z funduszy zewnętrznych m.in. z projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiegooraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Częściowo inwestycje realizujemy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu oraz Urzędami Wojewódzkim i Marszałkowskim. Ale nie liczymy wyłącznie na zewnętrzne dofinansowania, sami także dbamy o zabezpieczenie funduszy z budżetu gminy. Dlatego aby obniżyć wydatki związane z kosztami energii przy gminnych drogach częściowo wymieniliśmy sodowe i rtęciowe lampy na energooszczędne oświetlenie LED. Modernizacja dotyczyła również placówek oświatowych i budynku Urzędu Gminy. Dodatkowo na budynkach jednostek należących do gminy zamontowane zostały panele fotowoltaiczne, które również przyczyniają się do oszczędności.

 

Mieszkańcy również mogli skorzystać z dofinansowań na OZE?

K.S.: Jak najbardziej. Dzięki pozyskanym środkom   zewnętrznym, w ubiegłym roku zamontowaliśmy mieszkańcom gminy ok 500 instalacji:paneli fotowoltaicznych, paneli solarnych, pomp ciepła czy pieców na pellet i zgazowujących przy wysokim lub bardzo wysokim poziomie dofinansowania.

 

Poruszyliśmy już wiele ważnych wątków z punktu widzenia rozwoju Gminy Wiązownica oraz rozszerzenia jej potencjału. Ale gmina to przede wszystkim społeczność, budowanie relacji, wspólne spotkania. Czy w Gminie Wiązownica jest czas i miejsce na takie przedsięwzięcia?

 K.S.: Już w pierwszym roku mojej kadencji udało się ponownie otworzyć kąpielisko w Radawie. To miejsce ważne zarówno dla mieszkańców, ale ta lokalizacja przyciągalatem także wielu turystów. Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji zmienił się i wciąż się zmienia – poza sezonem prowadzimy prace modernizacyjne, by przygotować go na wakacyjną zabawę. Możemy pochwalić się, że w 2023 roku pobiliśmy rekordliczby osób odwiedzających GOWIR, a także liczby zarejestrowanych motocyklistów podczas Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego. Ale zainteresowanie Radawą nie skupia się wyłącznie w momencie dużych wydarzeń takich jak Zlot czy Dni Radawy. W okresie wakacyjnym to miejsce tętni życiem i stanowi miejsce spotkań oraz wypoczynku osób w każdym wieku.

 

Niełatwo jest zadbać o potrzeby wszystkich grup wiekowych, jak się Panu to udaje?

KS.: Staramy się dbać o mieszkańców w każdym wieku – od tych najmłodszych aż po seniorów. Dzieci mogą korzystać z siedem nowopowstałych nowych placów zabaw zlokalizowanych w miejscowościach Manasterz, Ryszkowa Wola, Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko i Cetula. Niebawem rozpocznie się też budowa żłobka w Wiązownicy – to bardzo ważna inwestycja, na którą czekamy z niecierpliwością. Z kolei dla dzieci i młodzieży szkolnej pierwszy raz w historii Gminy wypłaciliśmy „Stypendium naukowe dla najzdolniejszych uczniów”. Dbamy także o najstarszych mieszkańców Gminy. Seniorzy z kolei bardzo chętnie biorą udział w zajęciach Klubu Seniora czy Dziennego Domu „Senior+”. Z wielką przyjemnością odwiedzam ich podczas różnych uroczystości. To bardzo miłe uczucie widzieć uśmiech na ich twarzach.

 

Wiem, że jest Pan wielkim fanem piłki nożnej, dlatego nie mogę nie zapytać – jak prezentuje się sportowa odsłona Gminy Wiązownica?

KS.: Zgadza się, sport, a szczególnie piłka nożna, to moja wielka pasja.Dlatego ubiegłoroczne otwarcie nowego kompleksu sportowego w Wiązownicy było dla mnie bardzo dużym wydarzeniem. Od września 2023 roku nasi piłkarze mają do dyspozycji pełnowymiarowe sztuczne boisko, które służy im do treningów. W ramach inwestycji wybudowane zostały także trybuny na ponad 500 miejsc, zamontowano profesjonalne oświetlenie głównej płyty, powstały także bieżnia tartanowa oraz parking. Łączna kwota przeznaczona na tę inwestycję to ok. 6 mln zł. Zdaję sobie sprawę, że ta jedna inwestycja nie zaspokoi potrzeb całej gminy, dlatego zapewniamy też mniejszą infrastrukturę. W miejscowości Ryszkowa Wola powstało boisko, a prace przy budowie hali sportowej już dobiegają końca. Ponadtona 2024 rok zaplanowaliśmy także budowę boiska wielofunkcyjnego w Szówsku. Musimy pamiętać, że inwestycje w rozwój infrastruktury sportowej nie tylko promują zdrowy tryb życia wśród mieszkańców, ale także budują więzi społeczne i przyczyniają się do integracji lokalnej społeczności.

 

Skoro udało się zrobić tak wiele, to co dalej – co jeszcze można poprawić w Gminie?

KS.: Pomysły na kolejne realizacje wciąż się mnożą. Staram się samodzielnie szukać ciekawych rozwiązań z innych regionów, a mieszkańcy dorzucają do tego swoje propozycje. Tak tworzą się plany, dzięki którym rozwija się nasza Gmina.

MP