Gmina przyjazna oświacie

Gmina Zarzecze to z pewnością jedna z niewielu, a może jedyna wiejska gmina w Polsce będąca organem prowadzącym dla szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej. To jedna z nielicznych gmin w Polsce, gdzie mieszkańcy mają zapewnione wychowanie, opiekę i edukację dla swoich dzieci od 1-go roku życia aż do etapu szkoły policealnej. – Inwestowanie w oświatę to przede wszystkim ważna inwestycja w przyszłość – mówi Tomasz Bury, wójt Gminy Zarzecze.

 

Od samego początku priorytetem obecnego wójta – Tomasza Burego było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz zapewnienie opieki żłobkowej dla najmłodszych mieszkańców gminy. W ostatnich latach na terenie gminy Zarzecze powstały dwa dodatkowe oddziały Publicznego Przedszkola
w Zarzeczu oraz pięć oddziałów przedszkolnych z wydłużonym czasem pracy przy szkołach podstawowych. Obecnie w gminie Zarzecze z wychowania przedszkolnego korzysta 273 dzieci w 14 oddziałach (dzieci mają zapewnioną opiekę od 6:30 do 16:30).

 

Aż 9 oddziałów przedszkolnych!

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2018 roku na terenie naszej gminy funkcjonował jeden 10-godzinny oddział przedszkolny. W chwili obecnej do dyspozycji posiadamy dziewięć podobnych oddziałów – mówi wójt Tomasz Bury.

Na terenie gminy działa również Żłobek Publiczny i filia Żłobka w Rożniatowie. Z opieki żłobkowej obecnie korzysta 32 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. – W Rożniatowie zrealizowaliśmy projekt „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z budową placu zabaw”. Stanowiło to istotny krok w kierunku dostosowania istniejącej infrastruktury edukacyjnej do nowych potrzeb społeczności lokalnej. Innowacyjna koncepcja przestrzeni rekreacyjnej zapewniła dzieciom nie tylko bezpieczne warunki zabawy, ale także stworzyła inspirujące środowisko sprzyjające rozwojowi najmłodszych – podkreśla wójt T. Bury. Całkowita wartość tej inwestycji: 687.000 zł; kwota dofinansowania: 489.000 zł

Gmina Zarzecze otrzymała również 1.699.116 zł na dofinansowanie w ramach rządowego programu „MALUCH +” na lata 2022-2029 na utworzenie i funkcjonowanie kolejnych 24 miejsc w Żłobku Publicznym z siedzibą w Rożniatowie. W ramach przyznanej dotacji planowane jest dostosowanie pierwszego piętra budynku byłej szkoły na żłobek.

 

Nowoczesne szkoły podstawowe

W ostatnim czasie Gmina Zarzecze intensywnie pracuje też nad modernizacją i ulepszeniem infrastruktury szkolnej, aby stworzyć nowoczesne i komfortowe warunki edukacyjne dla uczniów. Szkoły podstawowe oraz filialne przeszły gruntowne remonty, a także otrzymały nowe wyposażenie, które podniesie standard nauczania i korzystania z przestrzeni szkolnych.

Trwa przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Maćkówce. Przedsięwzięcie to realizowane jest również w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, który przekazał na ten cel odpowiednie środki finansowe. Kwota dofinansowania to: 3.589.730 zł (całkowita wartość inwestycji: 4.487.162 zł). Zakres robót obejmuje pełen zakres prac ogólnobudowlanych mających na celu znaczące ulepszenie infrastruktury edukacyjnej. Po zakończeniu prac budynek szkolny zyska dodatkowe 368,10 m2.

We wrześniu 2022 roku została oddana do użytku sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Siennowie. Budowa pełnowymiarowej sali była istotną inwestycją współfinansowaną ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej-edycja 2020. Inwestycja stworzyła nowe centrum aktywności fizycznej, które może być wykorzystywane nie tylko przez szkołę ale także przez mieszkańców Siennowa. Dzięki temu projektowi; którego całkowita wartość wyniosła 2.207.825 zł; a kwota dofinansowania: 1.329.100 zł, infrastruktura sportowa zyskała nowy wymiar, stając się miejscem spotkań, rywalizacji integracji społecznej.

 

Trzy szkoły średnie!

Niezwykle ważnym punktem oświatowym, prowadzonym przez Gminę Zarzecze jest Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, w ramach którego funkcjonują trzy szkoły: Szkoła Branżowa I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum, a od września br. będzie to również Szkoła Branżowa II Stopnia i Szkoła Policealna.

Od chwili przejęcia tej placówki przez Gminę Zarzecze od Powiatu Przeworskiego, czyli od 1 września 2019 roku liczba uczniów w „Witosie” zwiększyła się niemalże pięciokrotnie! W roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 127 uczniów, a obecnie Zespół Szkół zapewnia kształcenie dla blisko 500 uczniów i słuchaczy. Szkoła prowadzi również kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

– Odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku pracy. Dzięki dużemu wsparciu władz gminy w ostatnich czterech latach w szkole utworzono nowe kierunki kształcenia oraz unowocześniono bazę dydaktyczną. Obecnie w Zespole młodzież może uczyć się na kierunkach: technik ochrony środowiska (recykling), technik gospodarki odpadami, technik informatyk, technik logistyk (klasa mundurowa), technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik rolnik. W Szkole Branżowej I Stopnia nasza placówka prowadzi następujące kierunki: magazynier logistyk, kucharz, cukiernik, sprzedawca, piekarz. Przy szkole działa również bezpłatny internat. Wychowankowie pokrywają tylko koszty wyżywienia – opowiada Beata Klisz, dyrektor ZS w Zarzeczu.

Aktualnie budynek Zespołu Szkół objęty jest termomodernizacją. Gmina Zarzecze otrzymała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 1.848.319 zł (całkowita wartość inwestycji: 2.053.688 zł). Podobne działania realizowane są również w internacie. Tutaj wartość robót wynosi 672.902 zł (kwota dofinansowania: 605.612 zł). Na uwagę zasługuje fakt, że liczba uczniów zamieszkujących w internacie od roku szkolnego 2018/19 (32 uczniów) wzrosła do 180 w bieżącym roku szkolnym, co wiąże się z tym, że również liczba uczniów uczęszczających do „Witosa”, która w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 127 (5 oddziałów), w roku szkolnym 2022/2023 wskazuje 357 (14 oddziałów).

Prace trwają też w budynku warsztatowym przy szkole. Zaplanowano tutaj utworzenie pracowni gastronomicznej, hotelarskiej oraz siłowni z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i technicznymi. Całkowita wartość inwestycji to: 2.807.837 zł (kwota dofinansowania: 2.246.269 zł).

Na szczególna uwagę zasługuje utworzenie przy Zespole Szkół im Wincentego Witosa w Zarzeczu EKOPRACOWNI OZE. Została ona sfinalizowana w ramach programu „Ekopracownie-zielone serce szkoły” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Kwota dotacji wyniosła 67.500 zł. Całkowity koszt inwestycji to: 75.000 zł. – Współpraca z GPR Guma Plasik Recykling to wiele ciekawych projektów i działań dla uczniów klasy patronackiej tej szkoły.   To także wsparcie merytoryczne w postaci zajęć prowadzonych przez prezesa zarządu firmy Andrzeja Kubika. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach, które odbywają się na terenie zakładu Re-Plast w Rożniatowie oraz GPR Guma Plastick Recycling w Zarzeczu. Ponadto uczestniczą w finansowanych przez firmę wyjazdach studyjnych – mówi Tomasz Bury, wójt Gminy Zarzecze.

MP