Złote gody i bal seniora

W niedzielę, 28 stycznia w Hali Sportowej w Rokietnicy Woli odbyła się uroczystość wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz Gminny Bal Seniora organizowany przez Witolda Szajnego, wójta Gminy Rokietnica.

 

W uroczystości wzięło udział około 180 osób. Wśród zaproszonych gości była m.in. Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, Jerzy Tabin, dyrektor Biura Wojewody, ks. Adam Motyka, ks. Krzysztof Dąbal, ks. Tadeusz Grzymek, Edward Jakubas, przewodniczący Rady Gminy Rokietnica wraz z radnymi, Władysław Skupień, sekretarz gminy Rokietnica, Magdalena Skupień -Jurkiewicz, skarbnik gminy Rokietnica, Agnieszka Karuś, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Jadwiga Kijanka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Narolska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli.

Podczas wydarzenia wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odebrało je 6 par: Bogumiła i Józef Napora, Teresa i Tadeusz Kiper, Maria i Zbigniew Wota, Albina i Józef Koniuszy, Janina i Władysław Wota, Krystyna i Józef Kondrat.

Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła młodzież szkolna, Orkiestra Dęta OSP z Rokietnicy, chór Deo Cantamus oraz Zespół Śpiewaczy i Kapela Kielnarowianie. Imprezę przygotowało Centrum Integracji Społecznej, a poczęstunek Stowarzyszenie Kobiet w Rokietnicy. Na zakończenie spotkania wójt W. Szajny podziękował wszystkim za wkład w to uroczyste wydarzenie.

Opr. EK