Geodeci ZSDGiL szkolili się w Hiszpanii

W dniach 14-18 lutego szkolenie w Valladolid w Hiszpanii odbywało czworo nauczycieli z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu. Szkolenie Job-shadowing pod nazwą „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowane było ze środków „Power” na zasadach programu Erasmus+. Wcześniej w tym samym miejscu swoje praktyki odbywali uczniowie tej szkoły.

 

W programie tygodniowego szkolenia nasi nauczyciele zapoznawali się z zasadami   funkcjonowania instytucji przyjmującej – CIFP JUAN DE HERRERA, profilami nauczania, bazą dydaktyczną i sposobem realizacji zajęć. Ponadto zapoznali się z hiszpańskim systemem kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego i wspólnie z kadrą hiszpańską dokonali porównania obu systemów. Szczególnie interesująca była wymiana doświadczeń na temat obowiązków nauczycieli, dokumentacji edukacyjnej oraz systemów oceniania w obu krajach – mówią uczestnicy projektu.

Kadra z Polski obserwowała zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez hiszpańskich nauczycieli. Czas wolny wykorzystywała na poznanie miasta oraz kultury i zwyczajów Hiszpanii. Zwiedzili Valladolid, Salamankę oraz Madryt.

W październiku ubiegłego roku w tym samym mieście swoje praktyki zawodowe odbywało 21 uczniów ZSDGiL, którzy przebywali tam pod opieką nauczycieli: Aleksandry Hołowacz i Łukasza Woźniaka. Praktyki geodetów z „Witkowskiego” trwały trzy tygodnie. Prowadzone były w dwóch przedsiębiorstwach z branży geodezyjnej. Pozwoliły one uczniom na doskonalenie własnych umiejętności zawodowych oraz językowych.

 

Opr. EK, fot. org.