ErasmusDays w jarosławskiej „szkole spożywczej”

Rokrocznie w październiku Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu przyłącza się do europejskiej akcji ErasmusDays, czyli inicjatywy mającej na celu upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

 

W tym roku koordynatorzy projektów ZSSiB zorganizowali wiele ciekawych wydarzeń. Jednym z nich był udział koordynatorów w konferencji „Porozmawiajmy o programie Erasmus+”, w której uczestniczyli koordynatorzy z jarosławskiego „spożywczaka” oraz z czterech przemyskich szkół (I LO, II LO, ZSEiO, ZSU-HiG). Podczas spotkania wymienione zostały cenne doświadczenia i dobre praktyki. Uczestnicy podzielili się również rezultatami zrealizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

W ramach organizowanych wydarzeń odbywała się także szkolna akcja pn. „Tydzień proekologiczny w ZSSiB”. Zorganizowany został konkurs na plakat o tematyce zrównoważonego rozwoju/proekologicznej, na który wpłynęło 27 prac. Większość zawierała treści ekologiczne w języku angielskim, co potwierdzało dużą świadomość autorów w tej dziedzinie. W takcie jednego z wydarzeń, czyli akcji „Śródziemnomorskie drugie śniadanie” zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli poznać namiastkę śródziemnomorskich smaków i zwyczajów żywieniowych odkrywanych przez uczniów i nauczycieli ZSSiB wyjeżdżających na praktyki i staże zagraniczne do Grecji i Włoch. Społeczność szkolna miała również możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej oraz filmików wyświetlanych na telebimie prezentujących rezultaty projektów Erasmus+, a także wzięcia udziału w akcji szkolnej „Nie energetyki tak zdrowie”, polegającej na badaniu ilości zużytych opakowań po napojach oraz nieskonsumowanym drugim śniadaniu.

–Wszystkie te wydarzenia miały na celu przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców korzyści, jakie płyną z programu Erasmus+, który pozwala uczestnikom projektów odkrywać nowe kultury, doskonalić swoje umiejętności zawodowe, językowe i społeczne, zwiększać swoje szanse na rynku pracy oraz przyjmować europejskie wartości tolerancji, szacunku i różnorodności – podkreślają organizatorzy.

Opr. EK, fot. ZSSiB