Dni Oświaty, Książki i Prasy

W dniach od 17 do 31 maja 1953 roku obchodzono w mieście Przeworsku Dni Oświaty, Książki i Prasy.

 

Jak napisano we wstępie, „rok 1953 jest rokiem odrodzenia, odkrycia i upowszechnienia wiedzy o świetnych tradycjach naszej kultury narodowej i wielkim dorobku Reja, Kochanowskiego, Kopernika i Frycz-Modrzewskiego”.

W tych dniach odbywały się kiermasze książek połączone z występami artystycznymi, m.in. na rynku w Przeworsku oraz w gminach: Kańczudze, Tryńczy i Gaci, wystawy w Bibliotece Powiatowej, bibliotekach gminnych i świetlicach, a także odczyty, pogadanki i poranki w wielu miejscowościach. Ciekawym punktem programu był też koncert fortepianowy w Ognisku Muzycznym w Przeworsku w udziałem absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej. Miała też miejsce akademia powiatowa w Świetlicy P.K.P. Przeworsk przy ul. Kolejowej, loteria książkowa na przeworskim rynku oraz kolportaż obnośny w zakładach pracy i gromadach, który prowadziły ekipy księgonoszy.

Dni Oświaty, Książki i Prasy obchodzone były pod hasłem „Książka i prasa przyspiesza tempo rozwoju technicznego, przezwycięża ciemnotę i zacofanie, walczy o pokój i postęp oraz stanowi kulturalny odpoczynek mas pracujących”.

 

Źródło:

Muzeum w Przeworsku

Zespół Pałacowo-Parkowy