Co z świetleniem w Koniaczowie?

– Co władze gminy Jarosław zrobiły, by poprawić oświetlenie przy drodze wojewódzkiej w Koniaczowie – pyta Czytelnik. Wójt odpowiada, że brakuje tylko oświetlenia ulicznego przy kilku domach, a dokładniej od stadionu w stronę Makowiska. Uzupełnienie lamp jest prowadzone w gminie, ale wstrzymuje je wszechobecny kryzys.

 

Czytelnik zwraca uwagę, że Wójt Gminy Jarosław zapewniała, że do końca bieżącego roku oświetlenie zostanie uzupełnione. – Wiem że droga jest wojewódzka i pani wójt będzie odsyłać do władz wojewódzkich. Jeżeli gmina Jarosław nie umie lub nie chce zmodernizować oświetlenia, to pytanie brzmi, czy w ogóle zwróciła się z tym problemem do zarządcy drogi. Ja też wiem, że jest kryzys energetyczny, że niektóre lampy dla oszczędności są wyłączane ale w takim razie lepiej w ogóle wyłączyć te latarnie bo one nie oświetlają drogi tylko prywatne podwórza i bary – podkreśla interweniujący w Gazecie Jarosławskiej mieszkaniec.

– Przy drodze wojewódzkiej nr 865 w miejscowości Koniaczów istnieje oświetlenie uliczne, które kończy się na wysokości stadionu sportowego, jadąc w kierunku Makowiska. Brakuje fragmentu oświetlenia, przy kilku domach. Zdaję sobie sprawę z braków w oświetleniu, nie dotyczy on tylko Koniaczowa a całej gminy. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną, wszechobecny kryzys, w roku 2022 nie było możliwości na przystąpienie do realizacji inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego – wyjaśnia Elżbieta Grunt, wójt Gminy Jarosław. Zauważa przy tym, że w kończącym się roku samorząd wykonal sporo prac przy drogach, zarówno gminnych, jak i powiatowych czy wojewódzkich, w tym wspólną budowę fragmentu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Koniaczowie. – Łącznie wydaliśmy w tym zakresie blisko 10 mln zł. Posiadamy audyt oświetlenia całej gminy. Liczę, że w 2023 roku uda nam się zrealizować chociaż część inwestycji oświetleniowych – zapewnia E. Grunt.