Znane osoby związane z Jarosławiem: Prof. Stanisław Galik

Stanisław Jan Marceli Galik urodził się w 1906 roku w Jarosławiu Po ukończeniu czterech klas ówczesnej szkoły ludowej w 1918 roku wstąpił do gimnazjum klasycznego. Po maturze studiował na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Z tytułem magistra inżyniera leśnictwa zatrudnił się w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Następnie przeniósł się do Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie. W 1941 roku powrócił do rodzinnego Jarosławia. Po wyzwoleniu podjął pracę nauczyciela w Państwowym Gimnazjum i Liceum Handlowym w Jarosławiu, wykładając nauki przyrodnicze, terenoznawstwo i chemię. Oprócz pracy zawodowej prowadził kółka zainteresowań, jak szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne, Koło Ligi Ochrony Przyrody i inne. Koła te osiągały pod jego troskliwą opieką bardzo dobre wyniki, uzyskując wiele nagród, wyróżnień i listów pochwalnych. Młodzież ze swoim opiekunem odbywała znakomicie zorganizowane i zaprogramowane wycieczki krajoznawcze po Polsce i krajach sąsiednich. Magister inżynier Stanisław Galik opracował przewodnik po Jarosławiu dla wycieczek szkolnych p.t. „Jarosław i okolice”.

Pracę krajoznawczą łączył z pracą w zakresie ochrony środowiska. Wyrabiał u młodzieży zainteresowania przyrodnicze, krzewił idee ochrony przyrody. Łączył zamiłowania przyrodnicze z krajoznawstwem turystyką i opieką nad zabytkami. Oprócz strażnika ochrony przyrody był czynnym do ostatnich lat swojego życia przewodnikiem turystycznym nizinnym, terenowym i górskim po terenie południowo-wschodniej Polski. Od 1973 roku był instruktorem krajoznawstwa regionu. Udzielał się społecznie w wielu organizacjach o zasięgu ogólnokrajowym, jak i też lokalnym. W uznaniu za zasług położonych dla szeroko pojętej pracy społecznej, a w szczególności dla szerzenia idei krajoznawstwa wśród młodzieży, Stanisław Galik został uhonorowany wieloma odznaczeniami a między innymi: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK.

Zmarł 9 stycznia 1982 roku w wieku 76 lat, po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został na starym cmentarzu w Jarosławiu. Uchwałą Rady Miasta Jarosławia jego imieniem została nadana ulica, która łączy ul. Słowackiego z ulicą Poniatowskiego. Uroczystości odsłonięcia tabliczki z nową nazwą ulicy miało miejsce 16 listopada 2012 roku.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”