Co kryje wnętrze kościoła?

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu informuje na swojej stronie o planowanych pracach badawczych na terenie drewnianego kościoła pw. Marii Magdaleny w Nowosielcach.

 

Wnętrze drewnianego kościoła pw. Marii Magdaleny w Nowosielcach, k. Przeworska, kryje ciekawe barokowe wyposażenie i XX-wieczny wystrój malarski ścian i płaskiego stropu. Parafia nowosielecka ma odległą, XI-wieczną metrykę, kiedy z fundacji wzniesiono ówczesny, pierwszy kościół. Obecny kościół, nawiązujący konstrukcją i rozwiązaniem przestrzennym do świątyń gotyckich, wybudowano na miejscu starszej świątyni pod koniec XVI w. Monumentalną dzwonnicę dobudowano w XVII w. Kościół modernizowano w wieku XVIII w stylistyce późnego baroku. Z tego czasu zachowało się bogate wyposażenie ruchome oraz chór muzyczny z prospektem organowym. Po wojnie kościół odnowiono w 1955 r. i wykonano współczesną dekorację malarską ścian. Kilka lat temu wyposażenie poddano konserwacji, i odzyskało ono pierwotne opracowanie artystyczne, w tym gotycki obraz tablicowy z wyobrażeniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, który umieszczono obok ołtarza głównego. Obecnie planowane są prace badawcze zmierzające do rozpoznania starszych dekoracji malarskich przypuszczalnie ukrytych pod widoczną polichromią oraz prace konserwatorskie przy figurach belki tęczowej. Ciekawostką we wnętrzu są zachowane w kruchcie pod wieżą, skrzynie wyciosane z dębowych klocków, opasane żelaznymi okuciami, datowane na przełom XVI i XVII w.

Fot. T. Błoński WUOZ Przemyśl