Wystawa „Dzielimy się miłością”

We wtorek, 19 marca, w Galerii „Magnez” przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku została otwarta wystawa fotograficzna pt: „Dzielimy się miłością”, prezentująca rodziny zastępcze z terenu Powiatu Przeworskiego.

 

Autorem zdjęć jest Maciej Watras, fotograf a jednocześnie rodzic zastępczy, który podjął się wyzwania uwiecznienia rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi. Tą wystawą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku chce promować rodzicielstwo zastępcze i dotrzeć do jak najliczniejszej grupy odbiorców.

Naszym celem jest przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej i przybliżenie tematyki rodzicielstwa zastępczego, a tym samym zachęcenie mieszkańców Powiatu Przeworskiego do podejmowania funkcji rodziny zastępczej – można było usłyszeć podczas otwarcia wystawy.

W wydarzeniu wzięli udział: naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Joanna Mordarska, dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego Łukasz Mróz, dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele OPS, CUS z terenu Powiatu Przeworskiego oraz rodzice zastępczy. O poczęstunek podczas zadbali uczniowie z ZSZ w Przeworsku.

Wystawę można obejrzeć do 21 kwietnia.

 

DP/fot. PCPR Przeworsk/M. Nowak