Są plany na najbliższe miesiące

Końcem grudnia Rada Miasta jednogłośnie uchwaliła budżet Miasta Radymna na rok 2024.

 

Przyszłoroczny plan finansowy miasta jest już drugim z rzędu budżetem Miasta Radymna przekraczającym barierę 40 mln zł. Po stronie dochodów jest to dokładnie 46,2 mln zł, zaś po stronie wydatków 45,9 mln zł – co istotne, aż 21,1 mln zł stanowią wydatki majątkowe.

Przedstawiając uchwałę budżetową Mieczysław Piziruny, burmistrz miasta Radymna wyjaśniał, że w kwocie tej zawierają się środki na budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem ZEK, remonty i modernizacje dróg na sumę ponad 7,5 mln zł, a ponadto budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r., a także modernizacja budynku przedszkola samorządowego. Podkreślał przy tym, że tegoroczne jak i przyszłoroczne inwestycje przeprowadzone zostały bez konieczności zadłużania miasta. – Moja wizja prowadzenia inwestycji publicznych polega na tym, by podejmować działania przede wszystkim tam, gdzie możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych – tłumaczył M. Piziurny. – I to podejście procentuje, bo większość z naszych licznych inwestycji realizujemy przy minimalnym, a niekiedy wręcz symbolicznym wkładzie własnym – puentował.

Opr. EK