Biegali Tropem Wilczym

W niedzielę, 3 marca odbyła się X edycja Biegu Tropem Wilczym w Gminie Przeworsk. Uczestnicy wzięli udział w biegach na trzech dystansach: 9 km, 1963 m oraz 450 m.

 

Wydarzenie rozpoczęło się przed budynkiem Wiejskiego Domu Kultury w Grzęsce, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca ks. dziek. Antoniego Olejarkę i kpt. Stanisława Olejarkę. Wszystkich zebranych powitali organizatorzy Biegu, wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyna Solarz, po czym odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Następnie wystartował bieg na dystansie 9 km, którego trasa biegła z Grzęski przez Studzian, obok rodzinnego domu Tadeusza i Edwarda Cieślów, z metą przy przeworskim ratuszu. Kolejne biegi, na symboliczne 1963 m oraz Bieg Malucha na 450 m, odbyły się wokół rynku w Przeworsku. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę oraz medal. Dodatkowo organizatorzy nagrodzili osoby, które zdobyły trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii. Na dystansie 9 km najlepsze z kobiet były: I miejsce – Katarzyna Zając, II – Gabriela Sas oraz III – Justyna Owsiak. Wśród mężczyzn w biegu głównym na podium znaleźli się: I miejsce – Maciej Hasiak, II – Bartłomiej Telega, III – Piotr Lenar.   Na dystansie 1963 m najlepsi byli odpowiednio wśród kobiet: I miejsce – Patrycja Kiełb, II – Dominika Lorenc, III – Agnieszka Łabuch oraz wśród mężczyzn: I – Kamil Hałoń, II – Henryk Sawiński, III – Grzegorz Lenar. W Biegu Malucha

I miejsce zajęła Nadia Wojtas, II – Antoni Hałoń, III – Dawid Bartłomowicz. Najmłodszym zawodnikiem była Helena Różańska, a najstarszym – Stanisław Hrymak.

Lokalnym organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Przeworsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, a partnerami: Burmistrz Miasta Przeworska, Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk, Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR oraz OSP z terenu Gminy Przeworsk.

DP