Bez PiS-u w powiecie

PiS nie zarejestrował list wyborczych w całym powiecie. Komisarz wyborczy odrzucił odwołanie a Państwowa Komisja Wyborcza oddaliła skargi na postanowienia Komisarza wyborczego. To już ostateczna decyzja.

 

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję w środę ubiegłego tygodnia. Oddaliła skargę złożoną przez komitet wyborczy na postanowienie Komisarza wyborczego w Przemyślu, które z kolei było decyzją rozpatrującą odwołanie komitetu od decyzji Powiatowej Komisji Wyborczej w Przeworsku. PKW w Przeworsku odmówiła rejestracji list kandydatów KWW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu Przeworskiego ze względu na błąd formalny. Osoba upoważniona do rejestracji list PiS w powiecie przeworskim była jednocześnie pełnomocnikiem innego komitetu wyborczego w gminie Kańczuga, a tego zabrania Kodeks wyborczy. Dotyczy to także sytuacji, gdy listy rejestruje osoba upoważniona przez pełnomocnika, a właśnie tak było w powiecie przeworskim.W wyborach o mandat radnych powiatowych miało ubiegać się 27 kandydatów z czterech list PiS-u. – Komitet wyborczy z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymał informacje o niemożności rejestracji. Miał jeszcze czas, aby poprawić dokumenty (czyli upoważnić inną osobę do zarejestrowania list) do godz. 16 w poniedziałek 4 marca. Nie było to zbyt skomplikowaną i czasochłonną czynnością. Komitet ponownie złożył dokumenty, jednak dopiero następnego dnia, we wtorek 5 marca, czyli po terminie – informują w PKW w Przeworsku. W środowisku samorządowym i politycznym Przeworska całą sprawa jest szeroko komentowana. Radni tego ugrupowania od dłuższego czasu rządzili w powiecie, z PiS jest obecny starosta przeworski Bogusław Urban.

Red.