Stanisław Kłopot: Mam pomysł na Pruchnik

  – Moim priorytetem jest zakończenie rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji. Poprawa infrastruktury drogowej, sanitarnej, turystycznej i oświatowej. Pruchnik może być perełką powiatu – mówi Stanisław Kłopot, kandydat na burmistrza tego miasta.

 

W kończącej się kadencji pełni pan funkcję Starosty Powiatu Jarosławskiego. Teraz zdecydował się pan kandydować na burmistrza Pruchnika. Dlaczego?

Stanisław Kłopot: Można powiedzieć, że to taki powrót do korzeni. Pruchnik był i zawsze będzie w moim sercu. Tutaj się urodziłem, wychowałem, mieszkam i mam rodzinę. Zawsze byłem związany z tym miastem i ludźmi. Jestem samorządowcem, chcę pracować dla ludzi i mam pomysł na Pruchnik.

Doświadczenie samorządowe jest jednym z pana atutów.

S.K.: Uważam, że jest ważne, pozwala bowiem na umiejętne zarządzanie urzędem i jednostkami podległymi. Pracując jako zastępca burmistrza Pruchnika, kierownik biurapowiatowego ARiMR w Jarosławiu, czy od października 2019 jako starosta jarosławski, mogłem od kuchni poznać funkcjonowanie samorządu, także w sferze możliwości przygotowania i realizowania wszelakich inwestycji oraz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Od momentu kiedy powstały Powiaty, czyli przypomnijmy, że od 1999 roku był Pan wielokrotnie wybierany do Rady Powiatu Jarosławskiego. Jak Panu udało się tego dokonać?

S.K.: To prawda. W radzie powiatu jarosławskiego zasiadałem przez 5 kadencji, gdzie zawsze z pełnym zaangażowaniem starałem się być głosem mieszkańców Pruchnika.Było to dla mnie wielkim wyróżnieniem i zarazem ogromnym kredytem zaufania, którym zostałem obdarzony przez wyborców, za co serdecznie dziękuję. W latach 2006-2010 po raz pierwszy pełniłem funkcję przewodniczącego tego gremium.

Jednym z warunków opracowania rozwoju gminy jest wysłuchanie mieszkańców, przedsiębiorców. Bowiem to oni znają jej problemy, potrzeby i możliwości.

S.K.: Zgadzam się z tym. Sam jestem mieszkańcem tego miasta i identyfikuję się z nim. Chętnie rozmawiam z ludźmi o ich problemach i wizji rozwoju naszej miejscowości. Jestem świadomy z czym trzeba będzie się zmierzyć, co należy udoskonalić. Pruchnik słynie z urokliwego rynku otoczonego starymi, drewnianymi domami, z pięknych krajobrazów i nieskażonym przez przemysł powietrzem. Może być prawdziwą perełką powiatu i całego Podkarpacia. To miasto ma potencjał!

To jaki jest ten pomysł na Pruchnik, o którym Pan mówił?

S.K.: Wykorzystanie potencjału turystycznego jest jednym z filarów tego pomysłu, ale zawiera on też inne ważne elementy, które razem się uzupełniają. Myślę tu o dalszych inwestycjach drogowych, poprawie bezpieczeństwa, wspieraniu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Chciałbym, by Pruchnik był miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców. By dobrze   się tu żyło i pracowało, a ci którzy wyjeżdżają z różnych powodów z naszego miasta, chętnie tu wracali. Jestem przekonany, że wspólnie z mieszkańcami możemy tego dokonać. Liczę na państwa głosy w czasie wyborów i serdecznie dziękuję za miłe słowa, które już otrzymuję.

 

Stanisław Kłopot – doświadczenie, Wiedza, skuteczność

Mój program wyborczy

INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE


– Dokończenie realizowanych obecnie projektów
Priorytetem jest zakończenie rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji w infrastrukturę drogową, sanitarną (kanalizacja i wodociągi), turystyczną
oraz oświatową.
– Wody termalne
Planowane jest pozyskanie funduszy na badania i realizację projektów związanych z wykorzystaniem nieczynnych odwiertów po eksploatacji gazu, do celów produkcji energii odnawialnej i geotermii. Przyczyni się to do stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwoju turystyki i agroturystyki.
– Rozwój infrastruktury drogowej
Dalszy rozwój infrastruktury drogowej, z naciskiem na pozyskiwanie środków unijnych i krajowych, które są ważnym elementem budżetu gminy.
– Basen i lodowisko
Budowa basenu na wolnym powietrzu z podgrzewaną wodą, który zimą mógłby służyć jako lodowisko, wzbogacając ofertę rekreacyjną dla mieszkańców.
– Farmy fotowoltaiczne i energia wiatrowa
Budowa farm fotowoltaicznych i małych elektrowni wiatrowych, przyczyniających się do zmniejszenia kosztów energii dla gminy (to m.in. dłuższe działanie oświetlenia ulicznego oraz jego rozbudowa). Pozyskanie środków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców.
– Mała retencja wodna
Realizacja projektów małej retencji w celu zatrzymania wód opadowych, co będzie przeciwdziałać skutkom suszy, powodzi i podniesie poziom wód gruntowych. Działania te mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w gminie.
– Zagospodarowanie terenu wokół baszty w Węgierce
Odtworzenie stawów i odnowienie substancji zabytkowej, co ma na celu poprawę estetyki i funkcjonalności tej lokalnej atrakcji.
– Ścieżki rowerowe
Rozwój sieci ścieżek rowerowych, stwarzających lepsze warunki dla turystyki rowerowej i promujących aktywny wypoczynek.

EDUKACJA I MŁODZIEŻ
Organizacja koncertów plenerowych, festiwali muzycznych i filmowych, zloty fanów, jarmarki i festyny rodzinne.
– Infrastruktura dla młodzieży
Rozwój miejsc spotkań i programów dla młodzieży oraz współpraca z organizacjami młodzieżowymi. To także wsparcie dla żłobków i przedszkoli, ułatwiających życie młodym małżeństwom.
– Projekty międzynarodowe
Współpraca w ramach programów takich jak ERASMUS, mająca na celu wymianę kulturalną i edukacyjną. W każdej miejscowości wykorzystanie istniejącej
infrastruktury lokalnej dla potrzeb młodzieży.


SPORT I REKREACJA

– Wsparcie dla sportu Wspomaganie Klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych. Wspieranie szkół biorących udział w rozgrywkach szkolnych
w różnych dyscyplinach. Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej i promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Celem jest poprawa
jakości życia i zdrowia mieszkańców.
– Organizacja wydarzeń lokalnych
Powrót i rozwój tradycyjnych, wydarzeń takich jak Dni Pruchnika itp. Takie przedsięwzięcia integrują społeczność lokalną i promują gminę, jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i odwiedzającym.

TURYSTYKA I ROZWÓJ LOKALNY
– Promocja turystyki
Rozwój turystyki pieszej i rowerowej, a także wsparcie dla agroturystyki i nowych ośrodków turystycznych.
– Pozyskiwanie inwestorów
Pozyskiwanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych działalnością w regionie, co ma przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki.

KULTURA I DZIEDZICTWO
– Ochrona i promocja dziedzictwa Zobowiązanie do ochrony zabytków i promocji polityki historycznej, dla zachowania i podkreślenia unikalnego charakteru gminy.
– Współpraca z organizacjami lokalnymi
by chronić i promować dziedzictwo kulturowe.
– Promocja tradycji i produktów lokalnych
Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Kołami Gospodyń Wiejskich, w celu promowania tradycji kulinarnych i wypracowania marki produktów lokalnych. Takie działania przyczynią się do wzmocnienie lokalnej tożsamości i gospodarki.
– Rozwój współpracy międzynarodowej i ponadlokalnej Inicjatywy mające na celu nawiązywanie partnerstwa międzynarodowego i ponadlokalnego w obszarach takich jak edukacja, kultura i działania transgraniczne. To doskonała okazja wymiany doświadczeń, wiedzy i promocja gminy na arenie międzynarodowej.