Będą nowe chodniki

W czwartek, 14 maja, odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Sieniawie.

Rada podjęła kilka istotnych dla mieszkańców uchwał, min. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Rudka-Wylewa (50 tys. zł) oraz na realizację ponad 100 m chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 relacji Sieniawa-Jarosław (30 tys. zł). Z prośbą o zabezpieczenie środków na pierwsze zadanie, zwrócił się wicemarszałek województwa, Piotr Pilch. Rada Miejska w Sieniawie zdecydowała także o udzieleniu Powiatowi Przeworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 125 tys. zł na sfinansowanie budowy 350 m chodnika w ciągu drogi powiatowej Sieniawa-Czerce (od skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji Sieniawa-Oleszyce w kierunku Czerc).

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy pełnym składzie Rady.

DP