Atrakcje turystyczno – przyrodnicze w powiecie jarosławskim – część 20. Szlakiem bł. Michała Czartoryskiego – patrona miasta Jarosławia

Jest to trasa piesza, dogodna dla każdego bez względu na wiek. Prowadzi prostym,, niewielkim odcinkiem, urozmaiconym widokiem na dolinę dolnego Sanu. Błogosławiony Michał Czartoryski urodził się 19 lutego 1897 roku w Pełkiniach. Na chrzcie otrzymał imiona Jan Franciszek. Był synem Witolda i Jadwigi z Dzieduszyckich. Pierwsze nauki pobierał w domu. Po maturze dostał się na Politechnikę Lwowską,, uzyskując tytuł inżyniera architekta. W 1927 roku wstąpił do zakonu Dominikanów, przyjmując imię Michał. Śluby zakonne złożył                        25 września 1928 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1931 roku w Bazylice Matki Boskiej w Jarosławiu. Wybuch powstania warszawskiego zastał go na Powiślu. Zgłosił się tam jako kapelan zgrupowania AK „Konrad” W szpitalu pozostał wraz z rannymi do końca. Gdy Niemcy wkroczyli do szpitala zamordowali wszystkich powstańców wraz z o. Michałem.                   13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie bohaterskiego zakonnika wraz z 108 męczennikami II wojny światowej.11 czerwca 2005 roku został ogłoszony patronem miasta Jarosławia. W pobliżu sanktuarium przy ulicy Grodziszczańskiej znajduje się murowany słup, o barwnej historii. Podobno w tym miejscu podczas napadu Tatarów został zastrzelony             z wieży kościoła chan tatarski .Słup pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Idąc dalej ulicą Grodziszczańską do dzielnicy Jarosławia – Ulanowce możemy zatrzymać się przy kaplicy Matki Bożej Różańcowej z początku XIX wieku. Ufundowała ją dla parafii oo. Dominikanów rodzin Ryleckich. Nad wejściem znajduje się olejny obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Wewnątrz na ścianie wschodniej jest obraz Matki Bożej Różańcowej, przekazany przez oo. Dominikanów. Przy tej samej ulicy spotykamy następną kaplicę bogatą architektonicznie. Ze wszystkich tron występują wnęki, w których trzech znajdują się obrazy bł. Stefana Wyszyńskiego, bł. Michała Czartoryskiego i prawdopodobnie św. Dominika. Idąc dalej   pod górę możemy podziwiać widok na dolinę dolnego Sanu. Poniżej po lewej stronie mijamy cmentarz żydowski. Przy drodze Jarosław – Leżajsk, w części Pełkinie – Wygarki na stoku znajduje się pałac książąt Czartoryskich, miejsce urodzin bł. o. Michała. Pałac pochodzi z XVI XVII wieku, rozbudowany został w 1913 roku.

Wszystkich chętnych do pogłębienia wiedzy o wspomnianym   kościele oo. Dominikanów                 w imieniu Stowarzyszenia i jarosławskich przewodników zapraszamy 17 lutego (w sobotę) do zwiedzenia m.in. białej kaplicy, atrium, zakrystii itp. Szczegóły w osobnym artykule.

cdn.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”