370 rocznica wywiezienia figury Matki Boskiej Bolesnej do Lwowa

W reprezentacyjnym pomieszczeniu (atrium) klasztoru oo. dominikanów w Jarosławiu znajduje się panorama Lwowa, autorstwa Adama Swacha.             Polichromia tego malarza wypełnia całą powierzchnie sklepień oraz ścian i poświęcona jest dziejom sanktuarium,                               a w szczelności dziejom cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej. W związku                                   z niespokojnymi, wojennymi i politycznymi czasami kilkakrotnie wywożono figurę                       z Jarosławia obawiając się profanacji.   Pierwszym miastem do którego przybyła figura był Lwów. Panorama miasta namalowana przez Adama Swacha prezentuje się bardzo okazale. Malarz przedstawił dominujące kościoły franciszkanów, jezuitów i dominikanów. Figura do bram Lwowa została przewieziona na zgrabnym wózku, zaprzężonym w dorodne, białe konie. Fakt ten miał miejsce w 1654 roku w związku z niepewna sytuacją polityczną w Polsce. Należy podkreślić, że rok po wywiezieniu figury do Lwowa w 1655 roku nastąpił „potop szwedzki”. We Lwowie figura przez bramę w obwarowaniach miejskich została umieszczona w kościele Jezuitów. Skąd po ustabilizowaniu sytuacji powróciła do Jarosławia Malarz scenę przewiezienia figury do Lwowa potraktował drugoplanowo, większa uwagę zwrócił na obiekty miejskie i krajobraz. Nad sceną przewiezienia figury do Lwowa występuje emblemat przedstawiający lwa, walczącego z pszczołami wylatującymi z ula. Napis głosi po przetłumaczeniu z łaciny: „dokądkolwiek Matko uciekniesz, będziesz mieć oblicze lwa”. Maryja jest tu przedstawiona symbolicznie w postaci lwa. Jest silna i nie grozi Jej żadne niebezpieczeństwo. Autorem wszystkich scen w klasztornym atrium jest Adam Swach, franciszkanin konwentualny (1668- 1747). Do Polski wraz ze starszym bratem Antonim przybył z Czech. By naocznie zobaczyć i usłyszeć o tym wspaniałym dziele zapraszamy               w sobotę 17 lutego w godzinach od 9.00 do 15.00. W tym czasie przewodnicy w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika będą oprowadzać po całym sanktuarium, na co dzień niektóre pomieszczenia nie zawsze są   udostępnione. .

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”