Żywa lekcja historii

W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, odbyła się kolejna żywa lekcja historii pt.” Człowiek jest zawsze solidarny z kimś i dla kogoś”. Została zorganizowana w piątek, 8 grudnia przez Joannę Bojarską i Grażynę Gamracy dla uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu.

 

Prelekcję wygłosili: Henryk Cząstka, Tomasz Petry oraz płk Janusz Wańcowiat.

Pierwszy z prelegentów – H. Cząstka, w latach 80. w powiecie przeworskim był jednym z najbardziej aktywnych rolników zaangażowanych w działalność opozycyjną przeciwko peerelowskiej dyktaturze komunistycznej. W dniach od 13.12.1981 r. do 15.05.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łupkowie i Uhercach.

Z kolei T. Petry to nauczyciel i działacz opozycji demokratycznej w latach 80. W grudniu 1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, a następnie w Nowym Łupkowie. Prelegenci niezwykle ciekawie opowiedzieli uczniom dzieje stanu wojennego oraz swoje osobiste przeżycia. Natomiast J. Wańcowiat przybliżył młodzieży historię więzienia w Łupkowie.

W prelekcji uczestniczyli również: Waldemar Ciszek, dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych oraz mjr Grzegorz Oleniacz, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łupkowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie.

Opr. EK, fot. org.