happy new year concept, Flipping of wooden cube block change from 2023 to 2024. Wooden cube with flip over block 2023 to 2024 word. Business management, Inspiration to success ideas and goals.

Styczeń przyniósł wiele zmian

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpił szereg zmian w przepisach. Wzrosła płaca minimalna, składki ZUS oraz świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus. Zmiany dotknęły również kierowców i osoby niepełnoletnie, które zakupywały dotąd energetyki.

 

Płaca minimalna

Płaca minimalna oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. ponownie wzrosną dwukrotnie z powodu wysokiej inflacji. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r. wynosić będzie 4242 zł, zaś od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. Wzrosną również kwoty minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia 2024 r. będzie to 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

 

Składki ZUS

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zapisano kwotę przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 7824 zł brutto. W 2023 r. było to 6935 zł brutto. W efekcie w nowym roku wzrośnie wysokość składek ZUS. Według obliczeń inFakt poszczególne elementy składki wynosić będą: emerytalna 916,35 zł (wcześniej 812,23 zł), rentowa 375,55 zł (wcześniej 332,88 zł), wypadkowa 78,40 zł (dotychczas 69,49 zł),Fundusz Pracy/Solidarnościowy 115,01 zł (wcześniej 101,94 zł), dobrowolna chorobowa 115,01 zł (wcześniej 101,94 zł). Składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym wyniesie co najmniej 381,78 zł (wcześniej 314,10 zł). Oznacza to, że te dwie grupy przedsiębiorców zapłacą łącznie minimum 1982 zł składek ZUS miesięcznie. Rocznie to obciążenie nie będzie więc niższe niż 23 784,60 zł.

 

800 plus

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze zostało podwyższone z 500 do 800 zł. Nastąpiło to automatycznie, czyli nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. ZUS zapowiedział, że 2 stycznia zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą.

 

Opłata od opakowań

Wraz z początkiem roku zaczął obowiązywać dodatkowy podatek nałożony na kubki na napoje czy opakowania na żywność. Prowadzący działalność handlową lub gastronomiczną od tej pory będą musieli pobierać opłatę od konsumentów.

 

Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy

Od 2022 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem podnoszone są stawki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Aktualny harmonogram został przyjęty na 2023-2027, zgodnie z nim od 1 stycznia 2024 r. po raz kolejny wzrósł podatek akcyzowy na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie – o 5%, natomiast na papierosy, tytoń do palenia cygara, cygaretki oraz susz tytoniowy – stawka akcyzy wzrosła o 10%.

 

Zakaz sprzedaży energetyków

Wraz z początkiem nowego roku wszedł w życie zakaz sprzedaży energetyków, czyli napojów z dodatkiem tauryny lub kofeiny, osobom poniżej 18. roku życia. Nowe przepisy zakazują ponadto ich sprzedaży na terenie szkół czy innych jednostek oświatowych, a także w automatach.

 

Zmiany dotyczące rejestracji pojazdów

Od początku 2024 r. zniknął obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu. Oznacza to, że od kierowcy będą ograniczać się tylko do wykonania jednej czynności – przerejestrowania, zamiast obecnego zgłoszenia nabycia pojazdu i dodatkowo jego przerejestrowania. Właściciel pojazdu ma 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni.

Właściciel pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu zapłaci karę w wysokości 500 zł. Więcej, bo 1000 zł wyniesie kara, jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni. Pozostał obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu przez dotychczasowego właściciela pojazdu. Brak takiego zawiadomienia będzie wiązał się z karą w wysokości 250 zł.

 

Nowe świadczenie

Od 1 stycznia 2024 r. wypłacane będzie nowe świadczenie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o świadczenie wspierające, które przysługiwać będzie w wysokości od 40% do 220% renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych. Potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

 

Nowe paliwo

Od stycznia ze stacji paliw znika benzyna bezołowiowa 95 oznaczona symbolem E5. Zastąpi ją paliwo E10. Benzyna E10 ma zwiększoną zawartość biokomponentów, maksymalnie do 10% objętościowo bioetanolu. Tymczasem benzyna E5 zawiera maksymalnie do 5% objętościowo bioetanolu.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie samochody osobowe są przystosowane do tankowania benzyny E10. To, czy benzyna E10 nadaje się do konkretnego auta można sprawdzić wpisując rocznik i markę samochodu w specjalną wyszukiwarkę. Jeśli samochód nie jest do tego przystosowany, kierowcy pozostaje nadal tankować E5. Nadal będzie ona dostępna na stacjach, ale już tylko w klasie premium.

 

Nowy podatek

Od 1 stycznia 2024 r. zaczął obowiązywać dodatkowy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu szóstego i kolejnych mieszkań. Jego stawka wynosi 6%. Zmiany obejmą umowy zawarte po wejściu nowych przepisów w życie. Celem nowych przepisów ma być ograniczenie pakietowych zakupów nieruchomości.

Opr. EK