Priorytetem są drogi i oświetlenie

Podczas sesji, która odbyła się 16 grudnia 2023 r. Rada Gminy Jarosław uchwaliła budżet Gminy Jarosław na rok bieżący.

 

Szacowane dochody gminy przyjęto na poziomie 80 mln zł, natomiast na wydatki przewidziano 79,4 mln zł. Nadwyżkę w kwocie 584 tys. zł przeznaczono na spłatę wcześniejszych zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na inwestycje przeznaczono około 21 mln zł. Około 6 mln zł pochłonie droga Sobiecin-Koniaczów wraz chodnikiem i oświetleniem, około 600 tys. pójdzie na opracowanie dokumentacji projektowej na dwa zadania: na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tuczempach, a także na rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w Surochowie (na oba te zadania złożone zostały wnioski o dofinansowanie). Ponadto gminie udało się pozyskać środki na realizację zadania w zakresie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, w tym budynku Urzędu gminy, stacji, oczyszczalni, oraz na budynkach oświatowych. – Ta inwestycja ma na celu redukcję przyszłych kosztów – mówiła Elżbieta Grunt, wójt gminy Jarosław podczas sesji, nadmieniając, ze wkład własny tej inwestycji wynosi zaledwie 2%.

Ok. 2 mln zł pozyskane zostało na oświetlenie. W 2024 r. kontynuowana będzie także realizowana już wymiana istniejącego oświetlenia hybrydowego na terenie całej gminy, na co pozyskane zostało 5 mln zł. Zadanie to ma być zakończone do końca kwietnia. W trakcie realizacji jest także zadanie dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Tuczempach, a także rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza w Makowisku. W roku bieżącym gmina planuje także przystąpić do renowacji istniejącego cmentarza wojennego w Pełkiniach, na co również pozyskane zostały środki zewnętrzne.

– Budżet jest rozwojowy, jeżeli ruszą tylko nabory z KPO na pewno będziemy do nich przystępować. Jesteśmy gotowi, elastyczni, reagujemy na wszelkie środki zewnętrzne i wszelkie potrzeby mieszkańców – podsumowała E. Grunt.

EK