Zmarł Stanisław Sobocki

W wieku 93 lat odszedł doc. dr hab. Stanisław Sobocki. Informacja o jego śmierci dotarła do nas w miniony piątek. Jako jedyny lekarz w Polsce, a być może i w całej Unii Europejskiej zdobył ponad 10 specjalizacji. Ponadto piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta II i III kadencji.

 

Prawdziwy lekarz renesansu

Specjalizacje, które zdobył dr. Sobocki to: chirurgia, ortopedia, traumatologia, ginekologia, położnictwo, chirurgia dziecięca, traumatologia dziecięca, neurochirurgia, urologia, rehabilitacja oraz historia medycyny. Nie faworyzował żadnej z nich, otwarcie przyznawał, że przede wszystkim najbliższa mu jest wiedza. Dzięki więzom rodzinnym zdarzało mu się gościć w kancelarii prezydenta Ignacego Mościckiego, gdzie spotykał się m.in. z Charlesem de Gaulle, czy nuncjuszem apostolskim w Polsce Achille Rattim – późniejszym papieżem Piusem XI

 

Dorobek naukowy

Dr. Sobocki był m.in. redaktorem i sekretarzem generalnym Sekcji Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych w Polsce oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk i wieloletnim redaktorem pisma „Acta Media Premislencia”. Spod jego pióra wyszło ponad 300 prac naukowych, z czego ponad 70 dotyczyło miasta i powiatu jarosławskiego.

 

Działalność w Jarosławiu

Stanisław Sobocki urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim, do Jarosławia przybył w 1937 roku. W Jarosławiu zdobył świadectwo maturalne i zabiegał o pracę w mieście po skończeniu studiów. Udało się to w roku 1953, gdy rozpoczął w jarosławskim szpitalu pracę, którą zakończył w 2014 roku. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta otrzymał w 2015 roku, angażował się również w działalność Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Jakub Rzeźnik/ Fot. UM