Kapliczka przy ul. Konopnickiej w Przeworsku

Pisząc o kapliczce przy ul. Konopnickiej w Przeworsku zacznę od kilku słów na temat krzyża. Ma on szczególne znaczenie dla katolików. Od stuleci otaczany wielką czcią.

 

Szczególne znaczenie ma też dla Polski, tak doświadczonej przez wieki wojnami i zaborami. W każdej miejscości można spotkać ten znak, przy domach, drogach czy w polach. Historia tej kapliczka zwiazana jest właśnie z krzyżem i sięga XVIII wieku. Miejscowy ksiądz znalazł w tym miejscu krucyfiks. Kapliczka usytuowana jest w skarpie przy chodniku. Jest to kilkukondygnacyjna murowana kapliczka z ozdobnymi gzymsami. Zwieńczona podwójnym krzyżem, który jest godłem Bożogrobców. W górnej jej części znajduje się zakratowana wnęka. W jej wnętrzu jest krzyż z wizerunkiem Jezusa. W środkowej części mieści się tablica z mało czytelnym już tekstem. Jednak nowa tablica znajdująca się w dolnej części kapliczki przedstawia nam historię tego miejsca.

Możemy przeczytać o dawnym wydarzeniu, dzięki któremu stoi dzisiaj w tym miejscu dostojna kapliczka. „Ten krucyfix ziemią przyrzucony wynalazł Kazimierz Uchmanik w roku 1775, który pasterz kościoła przeworskiego odnowić kazał i na tym na którym znaleziony postawił w tym miejscu tym końcem, aby w którym bezbożność zelżyła ukrzyżowanego Jezusa w tym i przez tego szanowała wielbiła królującego Pana w niebie chrześcijańska pobożność”. Ten oryginalny tekst jest   przepisany z pierwotnej tablicy znajdującej się powyżej. Sama tablica jest pokłosiem remontu wykonanego 2011 roku przez Spółdzielnię Mieszkaniową Ul. Konopnickiej 15 w Przeworsku. – Ta zabytkowa kapliczka jest naprawdę piękna. To bardzo dobrze, że takie miejsca są odnawiane i nie straszą wyglądem – mówi pani Helena, mieszkanka Przeworska. Odnowiona i zadbana kapliczka napawa dumą miejscowych. Szkoda, że tak wiele skarbów małej architektury niszczeje na naszych oczach.

Marcin Sobczak