Zielone serce szkoły

W piątek, 6 października, w Szkole Podstawowej w Krzeczowicach odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni – „Zielonego serca szkoły”.

 

Pracownia jest efektem projektu budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Szkoła została laureatem konkursu z terenu Miasta i Gminy Kańczuga i otrzymała dofinansowanie w formie dotacji  w wysokości 50 tys. zł, co stanowiło 90% wartości projektu. Sukces nie byłby możliwy gdyby nie determinacja dyrektor szkoły Bogusławy Brody, która czuwała nad realizacją nowoczesnej pracowni przyrodniczej, a wcześniej nad opracowaniem wniosku.

W uroczystym otwarciu pracowni uczestnicz otwarcia swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości; prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba, burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło, sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga Teresa Argasińska, zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Jacek Cieśliński, sołtysi Krzeczowic i Bóbrki Kańczuckiej – Bogusław Klimczak i Ewa Magoń, przewodnicząca KGW Magdalena Pikuła, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Szczepańska-Pikuła oraz  przedstawiciele klasowych Rad Rodziców.

Dzięki ekopracowni, która spełnia wszelkie europejskie standardy, społeczność szkolna ma dostęp do rozmaitych interesujących pomocy dydaktycznych i sprzętu, które umożliwiają prowadzenie w ciekawy sposób procesu dydaktycznego i zapewniają uczniom twórcze odkrywanie tajemnic środowiska przyrodniczego.

DP/fot. UMiG Kańczuga