Nagrodzeni w oświacie

Z okazji Święta Edukacji Narodowej wręczone zostały nagrody dla nauczycieli i dyrektorów placówek z terenu Powiatu Przeworskiego, Miasta Przeworska i Gminy Wiejskiej Przeworsk.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznał Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i opiekuńczo-wychowawczej nauczycielom: z I Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku – Małgorzacie Jakubowskiej i Ewie Żak oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku – Krystynie Gołębiowskiej. Starosta Bogusław Urban złożył nauczycielom serdeczne gratulacje i życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Miasto Przeworsk

W przededniu Święta Edukacji Narodowej w ratuszu burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem oraz kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Marzeną Ślęk wręczyli nagrody przeworskim nauczycielom. Wyróżnienia otrzymali: Lidia Bułaś – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku, Marta Maziarz – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Przeworsku, Agnieszka Wrona – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Przeworsku, Wiesław Nitychoruk – wicedyrektor, nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, Jerzy Sławiński – nauczyciel przyrody, geografii, biologii i zajęć opieki świetlicowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku oraz nieobecny na spotkaniu Włodzimierz Gązwa – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku.

 

Gmina Przeworsk

Z okazji Święta Edukacji Narodowej wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz Zastępcą Teresą Wielgos wręczyli nagrody oraz złożyli najlepsze życzenia wszystkim dyrektorom szkół podstawowych i Przedszkola Samorządowego z terenu Gminy Przeworsk.

175 nauczycieli otrzyma nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na ponad 235 tys. zł.  Nauczyciele otrzymają także bony na laptopy z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Opr. DP/fot. org.