Zebrane w jednym katalogu

W sobotę, 2 grudnia, w Oranżerii na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego miała miejsce promocja publikacji autorstwa Wojciecha Kruka pt. „Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku”.

 

Katalog jest publikacją prezentującą bogatą i unikatową kolekcję pożarniczą, pochodzącą głównie z terenu powiatu przeworskiego, która była dawniej na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych. Została ona zgromadzona przez Leona Trybalskiego, przeworskiego kolekcjonera pamiątek strażackich, który zapoczątkował ideę utworzenia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, przekazując który swoje zbiory w 1974 r.

Katalogiem tym chcę oddać szacunek druhowi Leonowi Trybalskiemu oraz wszystkim strażakom Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Niech ten katalog wydany w przeddzień jubileuszu 50. rocznicy istnienia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku będzie dla wszystkich ciekawą lekturą oraz zaproszeniem do odwiedzenia naszego Muzeum – powiedział autor publikacji, Wojciech Kruk z Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Część opisowa katalogu została oparta na dokumentach archiwalnych, czasopismach oraz publikacjach pochodzących głównie ze zbiorów muzeum oraz opatrzona została materiałem fotograficznym, obrazującym stary sprzęt strażacki. Katalog został podzielony na 20 rozdziałów, z czego najobszerniejszy rozdział poświęcony został kolekcji sikawek strażackich z końca XIX i pocz. XX w. Jest ona dzisiaj największą w Polsce znajdującą się w Muzeach Pożarnictwa.

Na promocji katalogu obecna była m.in. rodzina śp. Leona Trybalskiego: córki Barbara i Jadwiga, wnuczki Beata, Małgorzata, Monika, prawnuczki oraz pozostała rodzina, Państwowych także strażacy Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu oraz Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” oraz ze środków Powiatu Przeworskiego.

DP/fot. Muzeum w Przeworsku