Zasilanie będzie lepsze

Na terenie gminy Jarosław oraz gminy Wiązownica wybudowana zostanie stacja 400/110 kV Jarosław wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów-Chmielnicka przełączonej na napięcie 400 kV.

 

Budowa stacji 400/110 kV Jarosław wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów-Chmielnicka przełączonej na napięcie 400 kV to ważna inwestycja dla zasilana województwa podkarpackiego.

Inwestycja ta nie tylko podniesie bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale przyczyni się również do jego dalszego rozwoju gospodarczego, poprzez stworzenie możliwości przyłączenia stref ekonomicznych. Pozytywnie wpłynie również na warunki współpracy synchronicznej z systemem elektroenergetycznym Ukrainy. Stacja i linia o długości 4,3 km powstaną na terenie gminy Jarosław oraz Wiązownica.

Docelowa trasa linii zostanie zaprojektowana we współpracy przede wszystkim z władzami samorządowymi, lokalną społecznością oraz organami ochrony środowiska. W każdej gminie zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami, których celem będzie wypracowanie optymalnego przebiegu trasy. W trakcie spotkań każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić położenie linii wobec swojej nieruchomości i przekazać inwestorowi uwagi. Tego typu spotkanie odbyło się już 8 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Makowisku.

 

EK