Rozmawiali o wspólnych zadaniach

Na początku listopada odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego.

 

Na konwencie poruszono wiele ważnych kwestii. Dyskutowano m.in. nad utworzeniem związku powiatowo-gminnego obejmującego powiaty jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz wchodzące w ich skład gminy, w celu realizowania zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Omówione zostały także inwestycje powiatowe zrealizowane przy udziale gmin oraz propozycje na rok 2024, podsumowano sezon turystyczny kolejki wąskotorowej „Pogórzanin” oraz poinformowano o bieżącej działalności SP ZOZ w Przeworsku.

DP/fot. UM Przeworsk