Zakończyła się rewitalizacja kompleksu koszarowego

We wtorek, 30 stycznia odbyło się uroczyste oddanie do użytku kompleksu dawnych austriackich koszar po rewitalizacji.

 

Zgromadzonych na uroczystości przywitał Mieczysław Piziurny, burmistrz miasta Radymna, który przypomniał historię tego miejsca. W swoim wystąpieniu podkreślał potrzebę kontynuowania aktywności na rzecz lokalnej społeczności, ale też dziękował wszystkim zaangażowanym w sfinalizowanie projektu przywrócenia budynkowi przy ul. Lwowskiej funkcji szkolnej i modernizacji infrastruktury drogowej w całym kompleksie.

Głos zabrała również Anna Schmidt, poseł na Sejm RP, Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa podkarpackiego oraz Anna Huk, członkini Zarządu Województwa podkarpackiego.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy miejskich instytucji i placówek edukacyjnych wraz z Pawłem Kaliszem, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Radymnie, proboszczowie obu radymniańskich parafii, przedstawiciele służb mundurowych, wykonawcy prac i projektanci przebudowy kompleksu, a także przedstawiciele grona pedagogicznego.

Zwieńczeniem części oficjalnej było przecięcie wstęgi. Odnowiony budynek poświęcił ks. dziekan Kazimierz Piwowar, proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie. Podczas uroczystości wręczono również pamiątkowe statuetki. Odebrały je osoby, które najbardziej przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 oraz wokalistki Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie.

Na pamiątkę tego wydarzenia na poddaszu budynku wmurowana zostanie kapsuła pamięci. W kapsule zdeponowany zostanie m.in. list do przyszłych pokoleń sygnowany przez burmistrza M. Piziurnego, Andrzeja Packa, przewodniczącego Rady Miasta Radymna, list stworzony przez społeczność szkolną, a także broszura poświęcona patronom szkoły przygotowana przez uczniów.

EK