Zagłosuj na swój projekt!

Do 24 września mieszkańcy Przeworska mogą głosować na projekty dopuszczone do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok.

 

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z każdej kategorii. W kategorii projektów ogólnomiejskich po weryfikacji znalazła się jedna propozycja dotycząca budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Pszennej. Weryfikacji w tej kategorii nie przeszły projekty dotyczące budowy szlaku pieszo-rowerowego oraz uzupełnienia braków w topografii Przeworska i nie można na nie głosować.

Z kolei w kategorii projektów lokalnych wybierać można z czterech propozycji: „Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw przy Urzędzie Miasta poprzez budowę siłowni zewnętrznej”, „Budowa placu zabaw przy ul. Solarza w Przeworsku”, „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki” oraz „Ogród kieszonkowy przy placu Mickiewicza w Przeworsku”. W tej kategorii wszystkie złożone projekty pozytywnie przeszły weryfikację.

Głosować można na kilka sposobów: osobiście składając wypełnioną kartę do głosowania w kancelarii Urzędu Miasta, wysyłając ją pocztą na adres urzędu bądź przesyłając skan wypełnionej karty na adres: bo@przeworsk.um.gov.pl. Do podziału jest 200 tys. zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 października.

 

DP