Trwa głosowanie w BO

W Jarosławiu trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosować można do 6 października. W Radymnie zakończyła się weryfikacja projektów. Mieszkańcy mogą sprawdzić, które projekty zostały zakwalifikowane.

 

W tym roku swój głos na projekt z Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Jarosławia mogą oddać także online. Uruchomiony został dodatkowy adres aplikacji (www.bo-miastojaroslaw.d17.pl), który umożliwia elektroniczne oddanie głosu. Zainteresowani mogą też skorzystać z tradycyjnych form głosowania. Wypełnioną kartę do głosowania można wrzucić do urny, która znajduje się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia albo wysłać drogą pocztową (na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”) lub za pomocą skanu albo fotografii (na adres e-mail: jbo@um.jaroslaw.pl).

Papierową kartę do głosowania można otrzymać w kancelarii ogólnej urzędu (parter, pok. nr 2), w Punkcie Informacja Turystyczno-Kulturalna w Jarosławiu (Rynek 5) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu (ul. ks. Jakuba Makary 1) lub pobrać ją bezpośrednio ze strony internetowej.

 

Na co można oddać głos?

Wśród zgłoszonych projektów inwestycyjnych dużych proponowanych do realizacji w ramach gminnych jednostek organizacyjnych znalazła się m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i 4 czy modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Kombatantów. Nie brakuje też innych inwestycji dotyczących szkół tj. wyposażenia sal i pracowni, budowy ogrodzenia przy SP nr 11, wymiany kotłów gazowych w budynku SP nr 6, czy budowy placów zabaw przy SP nr 7 i 9. Wśród projektów inwestycyjnych dużych zgłoszonych do realizacji poza strefą gminnych jednostek organizacyjnych znalazła się budowa placu zabaw przy ul. Długosza, mobilny pumptrack, czarno-niebieskie bramki oraz loża na stadionie przy ul. Bandurskiego, skatepark, sportowe boisko dla dzieci oraz przebudowa ul. Piastów. Wiele ciekawych propozycji zgłoszono również w dwóch kategoriach projektów inwestycyjnych średnich oraz w projektach nieinwestycyjnych małych. Pełna lista projektów poddanych pod głosowanie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia. Jarosławianie mogą wybierać spośród 67 propozycji.

 

BO w Radymnie

W Radymnie zakończyła się weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się: plac zabaw, budka dla spikera, nagłośnienie oraz tablica wyników na stadionie miejskim, rozbudowa terenów rekreacyjnych przy kąpielisku oraz budowa siłowni zewnętrznej. Odrzucony ze względów formalnych został projekt „Bezpieczne i zielone przedszkole”.

EK