Z uznaniem o scaleniach w powiecie jarosławskim

O planowaniu i realizacji prac przy scalaniu gruntów mówił starosta jarosławski Stanisław Kłopot na forum zorganizowanym końcem marca b.r. przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. Starosta podkreślał, że zadania scaleniowe wykonywane w powiecie jarosławskim były wielokrotnie nagradzane na szczeblu krajowym.

 

Obecnie prace scalenia gruntów wykonywane w ramach PROW 2014-2020 obejmują 10 miejscowości powiatu. Prowadzone są w Pruchniku, Jodłówce, Kramarzówce, Rzeplinie, Węgierce, Wola Węgierskiej, Chorzowie, Chłopicach, Boratynie i Jankowicach. Obejmują obszar o powierzchni niespełna 9,9 tys. ha (9,6 % powierzchni powiatu), a uczestniczy w nich i ponad 9 tysięcy uczestników. – Łączny koszt prac scaleniowych oraz zagospodarowanie poscaleniowego wynosi 117 mln. zł, z czego 63,63 % stanową środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast 36,37 % stanowią środki krajowe z budżetu państwa. To wszystko sprawia, że powiat jarosławski jest jednym z liderów jeśli chodzi o scalenia gruntów w województwie i w kraju – wyliczał Stanisław Kłopot.

Prace scaleniowe prowadzone w powiecie jarosławskim były nagradzane na Ogólnopolskich Konkursach Jakości Prac Scaleniowych organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmując: II miejsce za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów w Pruchniku w 2017 r., II miejsce za wykonanie projektu scalenia gruntów w Pruchniku w 2020 r., II miejsce za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów wsi Węgierka oraz wyróżnienie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów wsi Jodłówka w 2021 r. a także II miejsce za wykonanie projektu scalenia gruntów wsi Boratyn.

Na forum dyskutowano o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w realizacji prac scaleniowych, procedurach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

erka