Wyjątkowe święto

W sobotę, 22 lipca obchodzono w Woli Węgierskiej wyjątkowe święto, na które złożyły się trzy ważne dla lokalnej społeczności elementy. Pierwszym był jubileusz 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Węgierskiej. Drugim nadanie sztandaru jednostce i odznaczenie go Złotym Znakiem Związku OSP RP. Otwarcie nowego budynku Wiejskiego Domu Kultury i mieszczącej się w nim remizy strażackiej podsumowało uroczystości.

 

Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w miejscowym kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego prowadzona przez proboszcza ks. Wiesława Sztuckiego. Podczas eucharystii poświęcono sztandar jednostki ufundowany przez miejscową społeczność. Całą uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta z Medyki pod batutą Marka Hatasa, która poprowadziła uczestników uroczystości do nowego domu kultury.

– Dowodem godności, honoru jakim szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego ufundowania przez naszych mieszkańców jest wyrazem najwyższego społecznego uznania. Przekazanie sztandaru jest jedną z najważniejszych chwil w historii naszej jednostki – podkreślała prowadząca uroczystość radna Rady Gminy Roźwienica Honorata Telega. Paulina Korytko, Grzegorz Telega i Krzysztof Sęk, reprezentujący fundatorów sztandaru przekazali go przedstawicielom wojewódzkich władz Związku OSP RP, a ci zachowując pełen ceremoniał wręczyli go Wiesławowi Łuc, prezesowi OSP Wola Węgierska, a on przekazał pocztowi sztandarowemu. Przekazanie sztandaru poprzedziło wbicie gwoździ w pamiątkowe tablo. Nowy sztandar został opatrzony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji tym zaszczytnym odznaczeniem dokonali reprezentanci władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Uroczystość była okazją wyróżnienia druhów za długoletnią i nienaganną służbę społeczną w szeregach OSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podkarpackiego nadało złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaczenia i wyróżnienia pożarnicze. Wręczali je przedstawiciele zarządu wojewódzkiego OSP oraz Tomasz Kotliński, wójt Gminy Roźwienica i członek Prezydium Zarządu OW OSP, Stanisław Górski, prezes zarządu powiatowego OSP oraz reprezentanci władz OSP w Woli Węgierskiej.

 

Złote medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Władysław Wojdyło, Mieczysław Wojdyło i Marian Łuc. Srebrne: Franciszek Wojdyła, Stanisław Wojdyła, Kazimierz Łuc i Jerzy Sitnik. Brązowe: Wiesław Łuc, Piotr Draganik, Tomasz Wojdyła, Stanisław Łuc, Adam Mroczka, Mariusz Łuc, Zbigniew Wojdyła i Piotr Wojdyła. Odznaki Wzorowy Strażak otrzymali: Mateusz Wojdyła syn Stanisława, Mateusz Wojdyła syn Janusza, Tymoteusz Wilewski, Paweł Wilewski, Łukasz Sęk, Patryk Sitnik, Karolina Sęk, Natalia Wojdyła i Faustyna Frendo.

Odznaki ,, za wysługę lat” nadano druhom:

Władysław Wojdyło odznaka za wysługę 65 lat, Mieczysław Wojdyło odznaka za wysługę 65 lat, Stanisław Wojdyło odznaka za wysługę 40 lat, Jerzy Sitnik odznaka za wysługę 35 lat, Zbigniew Wojdyła odznaka za wysługę 35 lat, Wiesław Łuc odznaka za wysługę 30 lat, Stanisław Łuc odznaka za wysługę 30 lat, Tomasz Wojdyła odznaka za wysługę 30 lat, Piotr Wojdyła odznaka za wysługę 30 lat, Adam Mroczka odznaka za wysługę 25 lat, Piotr Draganik odznaka za wysługę 20 lat, Paweł Wilewski odznaka za wysługę 15 lat, Mateusz Wojdyła syn Janusza odznaka za wysługę 10 lat, Faustyna Frendo odznaka za wysługę 10 lat, Natalia Wojdyła odznaka za wysługę 10 lat, Gabriela Wojdyła odznaka za wysługę 10 lat, Karolina Sęk odznaka za wysługę 10 lat, Magdalena Łuc odznaka za wysługę 10 lat

i Radosław Wojdyła odznaka za wysługę 5 lat.

 

Uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego budynku WDK było ostatnim elementem uroczystości. Wiejski Dom Kultury poświęcił ks. proboszcz W. Sztucki. Wstęgę przecięli parlamentarzyści Anna Szmidt, Mieczysław Kasprzak i Mieczysław Golba oraz Anna Huk, członek zarządu sejmiku, Jana Pac, prezes ZO WZ OSP RP w Rzeszowie,

Tomasz Kotliński, wójt Gminy Roźwienica, Stanisław Wojdyła, sołtys Woli Węgierskiej, H. Telega i W. Łuc.

Uroczystość zgromadziła mieszkańców oraz przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, reprezentantów służb mundurowych z wojewódzkimi władzami Związku OSP RP. Przybyli także druhowie z sąsiednich miejscowości z pocztami sztandarowymi. Świętowano jak nakazuje ceremoniał strażacki. Rolę dowódcy pełnił druh Dariusz Olejarski, komendant gminny OSP w Roźwienicy, a część artystyczną przygotowała Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej.

erka