Przebudowali drogę Kidałowice – Morawsko

Ponad 5,5 mln zł kosztowała przebudowa drogi powiatowej łączącej Kidałowcie z Morawskiem w powiecie jarosławskim. Zmodernizowany odcinek liczy 1,5 kilometra, a otwarto go we wtorek, 25 lipca.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosiła 5 595 tys. zł, z czego 3 576 tys. zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład powiatu wyniósł 1 016 tys. zł. Gmina Pawłosiów dołożyła ponad milion zł.

W ramach przebudowy wycięto przydrożne drzewa i zakrzaczenia, zmodernizowano kablowe linie energetyczne i teletechniczne, wodociągowe i sieci gazowych leżące w pasie drogowym, przebudowano przepusty oraz wzmocniono nawierzchnię. Remont obejmował budowę chodnika, kanalizacji deszczowej i modernizację zjazdów i poboczy. Wzmocniono także skarpy, rowy i ścieki. W końcowym etapie zamontowano lustra, balustrady ochronne i oznakowanie.

Otwarcie miało oficjalny charakter i w końcowym odbiorze uczestniczyli m.in. poseł Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski Stanisław Kłopot razem z Markiem Kisielewiczem z zarządu powiatu i radnym Markiem Kucabem oraz wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek i przedstawiciele wykonawcy PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna.

erka