Wsparcie dla Pamięci i Dziedzictwa Wojennego w Gminie Wiązownica

Gmina Wiązownica, bogata w historię i dziedzictwo, podkreśla swoje zaangażowanie w zachowanie pamięci o bohaterskich czynach naszych przodków. Te działania będą mogły być kontynuowane dzięki dotacji udzielonej przez Wojewodę Podkarpackiego. Kwota 65 tysięcy złotych, przyznana na remont cmentarzy i mogił wojennych, stanowi znaczący krok w pielęgnowaniu miejsc pamięci na terenie gminy.

Jednym z kluczowych elementów tego przedsięwzięcia jest remont cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Manasterzu. Ten historyczny obiekt, założony przez specjalny oddział dowodzony przez rotmistrza Jonaka z 13. Posterunku Żandarmerii w Jarosławiu, jest świadectwem bohaterskich czynów żołnierzy poległych na polach bitew nad Lubaczówką i Sanem w latach 1914-1915. Na powierzchni czterech pól urządzono groby indywidualne, podwójne, potrójne oraz zbiorowe, a tożsamości zidentyfikowanych osób upamiętniono ceramicznymi tabliczkami.

Niestety, obecnie cmentarz ten znajduje się w złym stanie technicznym, a kształt mogił ziemnych uległ deformacji. Dzięki przyznanej dotacji możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowego remontu, obejmującego m.in. formowanie wałów i mogił z zachowaniem ich pierwotnego kształtu, oraz oczyszczenie i zabezpieczenie istniejących ceramicznych tabliczek imiennych.

Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tego projektu jest remont mogiły ofiar UPA w miejscowości Wiązownica. Spoczywają tam ci, którzy w 1945 roku padli ofiarą bandy UPA. Demontaż istniejącej mogiły, wykonanie fundamentu, ułożenie kostki brukowej i obrzeża, a także wykonanie nagrobka z granitu szarego oraz montaż krzyża i wyrzeźbienie orła – to tylko niektóre z zadań, które zostaną zrealizowane dzięki przyznanej dotacji. Projekt nagrobka został zastrzeżony do wykorzystania tylko na terenie Gminy Wiązownica przez autora projektu, Pana Stanisława Lenara.

Realizacja tego projektu nie tylko ożywi historyczne obiekty, lecz również umożliwi mieszkańcom oraz odwiedzającym godne oddanie hołdu ich przodkom. Gmina Wiązownica wyraża wdzięczność za udzielone wsparcie, które pozwoli na dalsze pielęgnowanie dziedzictwa i pamięci oraz budowanie więzi z przeszłością.

Odzyskiwanie i pielęgnowanie pamięci o bohaterach  jest nie tylko naszym obowiązkiem, lecz także fundamentem budowania tożsamości lokalnej społeczności. Dlatego też, każde wsparcie, takie jak udzielona dotacja, jest krokiem w stronę zachowania dziedzictwa naszej historii i kształtowania wspólnej przyszłości na fundamentach szacunku, pamięci i godności.

AS