Wilk w parku?

W lutym br. informowaliśmy, że na terenie gminy Roźwienica widywany był wilk, podchodzący w okolice zabudowań. Urząd Gminy wydał wtedy stosowne ostrzeżenie dla mieszkańców. Podobne znalazło się niedawno na stronie internetowej Gminy Zarzecze.

 

Gmina zareagowała w ten sposób po tym, jak na początku sierpnia zaobserwowano wilka koło zabytkowego parku w Siennowie. Zwierzę, co zrozumiałe, przemieszcza się po okolicy i może być już w zupełnie innym miejscu. Należy więc zachować ostrożność, zwłaszcza wchodząc do parku lub lasu, mimo że jak informują przyrodnicy, wilki zwykle nie atakują ludzi, chyba że stają w obronie młodych, bądź są chore i czują się osaczone. Zaatakować mogą one jednak inne zwierzęta, np. psy. Dla bezpieczeństwa zaleca się więc, by nie wypuszczać ich poza swoją posesję. Zagrożone są również zwierzęta gospodarskie, które na noc powinny zostać zamknięte w bezpiecznych pomieszczeniach. Ponadto nie należy zostawiać resztek żywności w kompostownikach, bo może to zachęcać wilki do podejścia na naszą posesję. Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury przypomina również, że wilk jest zwierzęciem chronionym na podstawie przepisów krajowych i unijnych. Możliwość zezwolenia na odstrzał od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie istnieje tylko w przypadku zagrożenia życia ludzkiego.

DP