Waldemar Paluch: Mamy bardzo konkretny program

We wtorek, 5 marca w jarosławskim Garnizonie Smaków odbyła się konwencja wyborcza burmistrza Jarosławia – Waldemara Palucha, który będzie ubiegał się o reelekcję. Podczas uroczystej gali zaprezentowano wszystkich kandydatów do Rady Miasta z Komitetu Wyborczego Wyborców Waldemara Palucha.

– To był piękny wieczór, dziękuję wszystkim za obecność i wspaniałą atmosferę. Jest mi bardzo miło, że nasza konwencja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, również wśród widzów online mówił wyraźnie wzruszony Waldemar Paluch, który funkcję burmistrza sprawuje już od dwóch kadencji, wygrywając zdecydowanie w poprzednich wyborach już w I turze. Na pytanie jak będzie tym razem, odpowiada krótko – O wszystkim zdecydują wyborcy. Ja szanuję moich kontrkandydatów i podchodzę do wyborów z pokorą, ale też z przekonaniem do swoich dotychczasowych działań i programu na kolejne lata, a trzeba powiedzieć, że to bardzo konkretny program. Nie bujamy w obłokach, mówimy o realnych kwestiach – podkreśla burmistrz W. Paluch, któremu na konwencji towarzyszyła najbliższa rodzina, żona Bernadetta, córki Wiktoria i Maja, a także syn Bartłomiej oraz ojciec Edward z małżonką Zofią. – Rodzina stanowi dla mnie wyjątkową wartość. Jestem z niej dumny i cieszę się, że w takich chwilach zawsze mnie wspiera – opowiada sternik Jarosławia.

 

Jarosławska siódemka i 21 konkretów

 Program KWW Waldemara Palucha jest rzeczywiście bardzo mocno rozbudowany. Są w nim zawarte sentencje zebrane podczas wszystkich spotkań z mieszkańcami w ciągu ostatnich 5 lat. Podzielony został na obszary tematyczne. – Nazwałem, je „jarosławską siódemką”.   Zawiera 21 konkretnych pozycji oraz założeń wyborczych, popartych przygotowanymi projektami, analizami i koncepcjami – mówi W. Paluch. Są to gotowe do realizacji inwestycje na które już częściowo miasto pozyskało środki finansowe i jest gotowe aby składać wnioski o kolejne wsparcia w ramach obecnej, unijnej perspektywy finansowej. W nadchodzącej kadencji samorządowej burmistrz Paluch wraz ze swoją „drużyną” chce kontynuować program z 2018 r. kojarzony najczęściej z tzw. „Oczkiem Palucha”.   Jednym z głównych punktów konwencji była oficjalna prezentacja wszystkich kandydatów KWW Wyborców Waldemara Palucha do Rady Miasta. – Nasi kandydaci mają ogromny entuzjazm, nie brak im energii. Są to ludzie z różnych środowisk, w różnym wieku i o różnych umiejętnościach zawodowych, ale charakteryzuje ich jedno – chęć pracy dla dobra innych. Są ambitni zaangażowani, to już obecni społecznicy, którzy cenią współpracę – komplementuje Waldemar Paluch.

tst

 

Oczko Palucha – Bis – czyli najważniejsze zadania

INFRASTRUKTURA MIEJSKA (w tym komunikacyjna)

Przebudowa ul. 3 Maja – (nowe miejsca postojowe, ścieżka rowerowa, tereny zielone)
i kolejnych ulic wymagających naprawy

Rozwój komunikacji publicznej – nowe autobusy, lepsze dopasowanie tras, przystanków i kursów do potrzeb mieszkańców

Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej – zwłaszcza w Dzielnicy Nr 7

Budowa parkingów – w tym w okolicy Rynku z opcją parkingu wielopoziomowego

ZIELEŃ I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zazielenienie Rynku i utworzenie parków kieszonkowych – (mini parków), w tym kolejne nasadzenia min. 500 drzew

Termomodernizacja budynków oświatowych

Wspieranie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii przez mieszkańców

BEZPIECZEŃSTWO (w tym na drogach)

Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy Placu Mickiewicza – z opcją kładki dla pieszych

Modernizacja przejść dla pieszych z wprowadzeniem systemu ostrzegania i usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

MŁODZIEŻ I MŁODE RODZINY

Szansa na własny biznes – utworzenie inkubatora StartUpów

Uruchomienie kolejnego żłobka miejskiego

Opracowanie Jarosławskiej Polityki Młodzieżowej – przy udziale Młodzieżowej Rady Miasta, środowiska studenckiego i innych zainteresowanych podmiotów

Utworzenie Młodzieżowego Klubu Miejskiego

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budowa bloku wielorodzinnego – preferowane rodziny z dziećmi

Budowa kolejnych mieszkań komunalnych

Budowa mieszkań pod wynajem dla Seniorów – wraz z mieszkaniami wspomaganymi dla osób z niepełnosprawnościami

SPORT I REKREACJA

Remont hali MOSiR – oraz rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Bandurskiego

Budowa kładki rowerowo-pieszej przez rzekę San – rozwój ścieżek i tras rowerowych

Lodowisko sezonowe na Rynku

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Realizacja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego – z kwotą min. 1 mln zł rocznie

Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Centrum Wolontariatu

 

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH – KWW WALDEMARA PALUCHA

OKRĘG 1

 1. Szkoła Wacław
 2. Kiper Krzysztof
 3. Joniec Jurczak Agnieszka
 4. Dubaj Bartłomiej
 5. Gierczak Magdalena
 6. Saj Katarzyna
 7. Zięba Kazimierz

 

OKRĘG 2

 1. Cisek-Skiba Magdalena
 2. Więckowska Monika
 3. Wałęga Maciej
 4. Drozdowicz Jarosław
 5. Białek Dorota Maria
 6. Hanas Zbigniew
 7. Gliniak Paweł
 8. Maciejko Bartłomiej

 

OKRĘG 3

 1. Kogut Sebastian
 2. Litwiak Jarosław
 3. Batiuk-Jankiewicz Dorota
 4. Lotycz Antoni
 5. Kwiecień Teresa
 6. Bęś Beata
 7. Śniak Stanisław

 

OKRĘG 4

 1. Wywrót Agnieszka
 2. Makarowska Jolanta
 3. Duszyński Witold
 4. Strumska Marzena
 5. Suchy Jarosław
 6. Kubisztal Michał
 7. Kucza Daniel