W Zarzeczu stawiają na ekologię

Nowy, przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej kierunek powstaje w Zespole Szkół w Zarzeczu. Chodzi o klasę technikum o profilu: recykling i ochrona środowiska, która jest w tej chwili w fazie przygotowań. To tylko jedna ze wspólnych inicjatyw gminy i wójta Tomasza Burego oraz spółek GPR i Replas związanych z ekologią.

 

Obecnie trwają prace nad podstawą programową tego kierunku, która w zakresie praktyk zawodowych, stażów oraz zatrudnienia absolwentów znalazłaby silne wsparcie po stronie obu firm recyklingowych – GPR Guma i Plastik oraz Replas, mających swoje siedziby w Zarzeczu. Kierunek ma ruszyć w przyszłym roku. – Spółka GPR wiodący krajowy recykler zużytych opon i odpadów z gumy twardej jest od 30 lat jednym z największych pracodawców w powiecie przeworskim. Od 10 lat konsekwentnie realizujemy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu angażując się jako sponsor, we wszelkie inicjatywy lokalnego samorządu oraz rozmaitych organizacji społecznych, od kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, przez drużyny harcerskie aż po kluby sportowe. „Siostrzana” spółka Replas Recycling Plastics, która właśnie obchodzi swoje 10-lecie specjalizuje się natomiast w recyklingu odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z gospodarstw domowych – mówi Andrzej Kubik, prezes GPR. Nowy kierunek w zarzeckiej szkole ma być nie tylko szansą rozwoju dla uczniów, dla szkoły, ale także dla całej gminy. W 2019 roku obie firmy razem z samorządem gminnym oraz kilkoma okolicznymi szkołami wcieliły projekt „Recykling i Edukacja”. W roku 2020 w ramach tego projektu czternastu okolicznym szkołom przekazano kolorowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (System Pięciu Frakcji – przyp. Red.) inicjując współzawodnictwo młodzieży szkolnej w ramach tzw. „Żółtej Ligi”. – Szkoła, która w danym roku szkolnym zbierze najwięcej odpadów w tzw. „żółtym worku”, czyli tworzyw sztucznych otrzyma cenne nagrody rzeczowe. Lista rankingowa jest publikowana co miesiąc – dodaje A. Kubik.

  

Tomasz Bury (Wójt Gminy Zarzecze):

Zawody związane z branżą przyrodniczą i ochroną środowiska należą do rozwijających się z każdym rokiem. Polityka Unii Europejskiej jest nastawiona na zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego, niewykluczone więc, że w przyszłości dużo łatwiej będzie dostać pracę nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Sama idea kształcenia młodych recyklerów wpisuje się doskonale zarówno w potencjał naszej szkoły dysponującej potężną bazą internatową i zaangażowaną kadrą nauczycielską jak i w rosnące zapotrzebowanie branży recyklingowej na wykwalifikowane kadry. Jako gmina podejmujemy szereg działań w zakresie zbiórki odpadów i recyklingu, bo zależy nam na realnych działaniach i  edukowaniu społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów. Chcemy to robić we współpracy z organizacjami pozarządowymi, partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi i konsumentami.

 

tst