Żłobek stanie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Roźwienicy.

W Roźwienicy będzie żłobek. Inwestycję wykona lokalna firma

Początkiem czerwca Gmina Roźwienica podpisała umowę na budowę żłobka z firmą MK-Budowy Sp. z o.o. z Tyniowic wybraną po postępowaniu przetargowym. Wykonawca ma osiemnaście miesięcy na zaprojektowanie, uzyskanie stosownych pozwoleń, oraz opracowanie dokumentacji i wybudowanie żłobka. Koszt inwestycji po przetargu to kwota 3 mln 930 tys. zł. Dofinansowanie rządowe wynosi 3 mln 920 tys. zł. Resztę pokryje budżet gminy. Żłobek powinien być gotowy w grudniu przyszłego roku.

 

– Budujemy go z myślą o naszych dzieciach. Żłobek pomieści 48 maluchów w wieku od roku do trzech lat. To powinno zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy. W pierwszym rzędzie zapewnimy opiekę dzieciom z rodzin mieszkających w obrębie gminy – podkreśla wójt Tomasz Kotliński.

Żłobek jest ważną i oczekiwaną przez młode rodziny inwestycją. Roźwienicki samorząd szukał możliwości na wsparcie budowy i przy uruchomieniu edycji skierowanej do gmin i powiatów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Zabiegi samorządu wspierała Anna Schmidt, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W połowie lipca ubiegłego roku ogłoszono listę dofinansowań. Wśród samorządów objętych wsparciem znalazła się Gmina Roźwienica z dofinansowaniem w kwocie 3 mln 920 tys zł na budowę żłobka w Roźwienicy przy 2 procentowym wkładzie własnym.

Jak zaznacza wójt T. Kotliński gmina się rozbudowuje. Nowe domy powstają głównie w Mokrej, miejscowości leżącej najbliżej Jarosławia i tuż przy węźle autostradowym. Młode rodziny osiedlają się też w innych rejonach. Potrzeby związane z opieką przedszkolną są zapewnione. W gminie działają przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica. Są w większości miejscowości i dysponują wystarczającą ilością miejsc. Do tej pory rodzice małych dzieci nie mieli możliwości na skorzystanie z opieki blisko miejsca zamieszkania. Żłobek powinien rozwiązać ten problem. Z podsumowań demograficznych wynika, że w Gminie Roźwienica rodzi się rocznie 50 – 60 maluchów.

Budowa żłobka, to jedna z czterech dużych inwestycji prowadzonych w Gminie Roźwienica. Sumaryczna ich wartość to niemal 20 mln zł. Wszystkie powstają w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przy dofinansowaniu przekraczającym 90 procent wartości zadania. Dzięki temu obciążenie samorządu zamyka się w kilku procentach kosztów. Gmina wybrała taki model wsparcia, ponieważ przy skromnym budżecie nie stać ją na poważne inwestycje, które wymagają dużego zaangażowania własnych dochodów.

Jak wyjaśnia wójt dotacje uzyskiwane zarówno z programów rządowych jak i unijnych są ważnym elementem w finansowaniu gminnych zamierzeń. W ostatnich latach udało się uzyskać z nich wysoką, w porównaniu z dochodami gminy, kwotę. – W tym roku też czynimy starania, kładąc nacisk tak jak poprzednio, na wsparcie pokrywające niemal całą wartość zadania. Przy skromnych dochodach gminy nie stać nas, by do kilkumilionowego dofinansowania dołożyć tyle samo ze swoich funduszy. Dlatego uczestniczyliśmy w projektach zapewniających finansowanie na poziomie przekraczającym 90%. Teraz liczymy, że kolejnym etapu programu Polski Ład uzyskamy wsparcie na renowację zabytków. Staramy się o dokończenie prac przy siedzibie gminy oraz o dotacje na odrestaurowanie spichlerza. W tych programach dofinansowanie wynosi 98% wartości inwestycji – podkreśla T. Kotliński.

MP