W kolejce po wymaz

Jak oceniają specjaliści, piąta fala koronawirusa nabiera właśnie rozpędu. W ubiegłym tygodniu liczba wykrytych zakażeń przekraczała 50 tysięcy. Wiązało się to też m.in. ze zwiększonym ruchem w punktach pobrań wymazów w kierunku zakażenia SARS-CoV2.

 

Większa liczba skierowań na test sprawiła, że przed punktami poboru ustawiały się długie kolejki. Pacjenci narzekali, że w Jarosławiu trzeba stać na zewnątrz, często w złych warunkach atmosferycznych i w towarzystwie naprawdę chorych ludzi. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu tłumaczyło ten fakt wzrostem liczby osób, u których wystąpiła konieczność pobrania wymazu, podobnie zresztą jak dzieje się to obecnie w całej Polsce. Np. liczba pobieranych w punkcie wymazów znacząco wzrosła w ubiegłym tygodniu. Podczas gdy 21 stycznia było to 137, a 22 i 23 stycznia odpowiednio 81 i 83, to już od poniedziałku 24 stycznia liczby te zaczęły przekraczać 200, np. w czwartek 27 stycznia było to już 289 wymazów.

Czas oczekiwania na pobranie wymazu wynika najczęściej z niedostosowania się pacjentów do wyznaczonych godzin pobrania badania. Zdecydowana większość osób przychodzi na badanie w godzinach porannych. W odniesieniu do zachowania odstępu między pacjentami, należy wziąć pod uwagę fakt, że pomimo wielokrotnego zwracania uwagi, osoby nie wyrażają woli dostosowania się do wymagań sanitarnych. Niewątpliwie jednak w interesie każdego z nas leży dbanie o własne bezpieczeństwo oraz zachowanie adekwatne do aktualnych zaleceń. W celu usprawnienia pracy punktu poboru wymazów w kierunku SARS CoV-2, 24 stycznia Centrum Opieki Medycznej uruchomiło drugie stanowisko w punkcie (średni czas oczekiwania wynosił 1,5-2h), natomiast w dniu 25 stycznia, utworzono na terenie szpitala drugi punkt przy oddziale zakaźnym, co skutkowało skróceniem czasu oczekiwania na pobranie wymazu do 20 minut – informuje Joanna Zaborowska, pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością i kierownik Działu Jakości i Promocji Zdrowia COM w Jarosławiu.

 

Można podjechać

W szpitalu w Przeworsku od kilkunastu miesięcy działa uruchomiony punkt Drive-Thru dla pacjentów z wystawionymi zleceniami na wymaz w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR.

Ostatnio w związku z bardzo dużą ilością pacjentów wydłużyliśmy godziny pracy. Badania pobieramy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00, a w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-11.00 – informuje Janusz Szynal, zastępca dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Przeworsku dodając, że nie obserwuje się grupowania osób oczekujących.

Punkt zlokalizowany jest w namiocie przy izbie przyjęć szpitala, a zdecydowana większość pacjentów przyjeżdża samochodem. Niezbędny jest dowód osobisty. Dziennie pobierane są testy od ok. 200 osób. Jak podaje szpital, czas oczekiwania zależy od ilości osób w samochodach. Sama rejestracja i wymaz trwają ok. 5 min. na osobę.

Niestety nie wiemy ile osób ma wystawione zlecenia, dlatego nie jesteśmy w stanie przewidzieć czasu oczekiwania. Przyjmujemy wszystkich chętnych w godzinach pracy punktu, również pacjentów niezmotoryzowanych – mówi J. Szynal.

 

DP