W dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia

12 kwietnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce świętowała dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia. Uroczystość stała się okazją do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości placówki.

 

Z samego rana zaproszeni goście mogli obejrzeć okolicznościowe wystawy oraz pamiątki poświęcone Janowi i Marii Jędrzejowskim, jak również odbyć spacer po urokliwym ogrodzie szkolnym. Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie znicza przed tablicą pamiątkową poświęconą Patronom szkoły. Dalsza cześć uroczystości odbyła się w Domu Ludowym. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniu hymnu szkoły, Dorota Wójcik, dyrektor tej placówki, powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości, w tym, m.in.: Andrzeja Żygadło, burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, Teresę Argasińską, sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga; ks. Andrzeja Dubiela, proboszcza Parafii w Siedleczce, rodzinę patronów szkoły oraz przyjaciół i sympatyków tej placówki.

W dalszej części uroczystości D. Wójcik wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniała historię placówki oraz wskazała na szczególną rolę Jana i Marii Jędrzejowskich w rozwoju szkoły i wsi. Nadmieniła, iż dzięki nim, uczniowie tej szkoły otrzymali piękny wzór do naśladowania. Mogą się uczyć od swoich Patronów patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i własnego narodu. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a później odbyła się część artystyczna.

W dalszej części uroczystości D. Wójcik wręczyła nagrody uczniom biorącym udział w konkursie plastycznym „Patroni mojej szkoły- portret Jana i Marii Jędrzejowskich”.

W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała wszystkim, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością, jak również przyczynili się do tego, aby mogła się ona odbyć w tak okazałej oprawie i miłej atmosferze. Na pamiątkę 10 rocznicy nadania szkole imienia wręczone zostały okolicznościowe statuetki.

 

Opr. EK, fot. org.