Ustalili szczegóły pogrzebu Księcia

W środę, 22 listopada, w 70. rocznicę śmierci Andrzeja Lubomirskiego, odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Honorowego sprowadzenia szczątków i uroczystości pogrzebowych Księcia Ordynata Andrzeja Lubomirskiego.

 

Najważniejszym zagadnieniem było przyjęcie daty uroczystego pogrzebu, którą uzgodniono na 20 stycznia 2024 r. Omówiono również szczegóły jego organizacji. Ustalono, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się nabożeństwem w Kaplicy Domowej Pałacu Lubomirskich w Przeworsku o godz. 11.00, skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku. O godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza św., a po niej nastąpi złożenie trumny w Krypcie Rodowej Lubomirskich w Kaplicy Bożego Grobu.

W spotkaniu udział wzięli członkowie komitetu: Bożena Mytkowicz – przedstawiciel rodziny, prawnuczka Marii Lubomirskiej-Tyszkiewiczowej, siostry Andrzeja Lubomirskiego, ks. prał. Tadeusz Gramatyka – archiprezbiter łańcucki, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku; Jacek Kierepka – wicestarosta przeworski; Leszek Kisiel – burmistrz Miasta Przeworska; Irena Kozimala – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Justyna Grzyb z departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie; Łukasz Mróz – dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego, sekretarz Komitetu Honorowego; dr hab. prof. nadz. Szczepan Kozak – prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku, Małgorzata Wołoszyn – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, kustosz Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

DP/fot. Powiat Przeworski